Печат

Свободни работни места към 1 януари 2018

«УМБАЛ КАНЕВ» АД предлага свободни работни места към 01.01.2018г. за:
 
I. Лекари в отделения / звена:
1. Отделение „Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост“
2. Отделение  „Анестезиология и интензивно лечение”
3. Отделение „Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия”
4. Спешно отделение
5. ТЕЛК І-ви състав
6. Отделение „Функционална диагностика на нервната система”
7. Отделение"Обща и съдова неврология"
8. Отделение „Образна диагностика”
9. Отделение „Обща и клинична патология”
10. Отделение „Трансфузионна хематология“
11. Клинична лаборатория
12. Първо отделение по вътрешни болести, нефрология и ревматология
13. Трето отделение по вътрешни болести, гастроентерология и клинична хематология 
14. Отделение „Неонатология“
15. Отделение „Педиатрия“
16. Отделение „Неврохирургия“
17. Функционално-ендоскопско звено с конвенционален и доплер ехограф
18. Отделение по кардиология
19. Отделение „УНГ болести“
20. Отделение „Диализно лечение“
21. Отделение „Физикална и рехабилитационна медицина”
 
II. Специалисти по здравни грижи / медицински секретари / биохимик в отделения:
1. Медицински сестри:
1. Отделение по кардиология
2. Отделение „Обща и съдова неврология“
3. Второ отделение по вътрешни болести, ендокринология  и болести на обмяната 
4. Трето отделение по вътрешни болести, гастроентерология и клинична хематология
5. Oтделение "Неонатология"
6. Отделение „Неврохирургия“
7. Отделение "Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия"
8. Oтделение "Очни болести"
9. Отделение "Съдова хирургия"
10. Отделение „Физикална и рехабилитационна медицина”
11. Функционално-ендоскопско звено с конвенционален и доплер ехограф
12. Отделение "Анестезия и интензивно лечение"
13. Отделение „Педиатрия“
14. Централна операционна
15. Отделние „Диализно лечение“
16. Отделение „Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост“
17. Спешно отделение
 
2. Акушерки:
1. Отделение „Неонатология“
2. Централна операционна
3. Отделение "Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия"
 
3. Медицински лаборант:
1. Клинична лаборатория
 
4. Рентгенов лаборант:
1. Отделение "Oбразна диагностика"
 
 
За подробна информация и контакти:
Г-жа Красимира Друмева – ръководител Отдел Управление на човешките ресурси
тел.: (082) 887377, мобилен: (087) 8385069
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  
д-р Иван Стоянов, изпълнителен директор на «УМБАЛ-Канев» АД
Последно обновяване: Петък, 12 Януари 2018 10:42
Печат

Обява

ЛЕКАР, КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ
 
Основни здължения:
• Осигурява системно наблюдение, своевременно назначаване и провеждане на диагностичните изследвания, регистриране на състоянието на болните и промените, настъпили в него през целия им престой в отделението, качественото провеждане на лечебните, рехабилитационните дейности и процедури, които съответстват на добрата медицинска практика;
• Дава назначения на визитиращата, манипулационна и дежурна сестра за необходимите за конкретния пациент медикаменти, вливания, консумативи, предстоящи изследвания, диетично хранене и т.н.;
• Преглежда по спешност пациенти с влошено и непроменящо се състояние и ги консултира с началника на отделението;
• Обсъжда с началника на отделението динамиката на заболяването на болните и на резултатите от провеждания диагностичен, лечебен и рехабилитационен процес, определя работна диагноза, диагностично – лечебния план, прогнозата и проблемите от медицински и трудово – експертен характер.
Последно обновяване: Неделя, 26 Ноември 2017 22:07