Печат

Провеждане на търг за отдаване под наем на 5 броя имоти

На основание Правилника за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие, приет с ПМС № 112/23.05.2003 г. и Вътрешни правила за организиране и провеждане на търгове за отдаване под наем на имоти - собствени или предоставени за ползване и управление на "УМБАЛ - Русе" АД, утвърдени със заповед № 501/28.07.2017 г.,
е ОТКРИТА процедура с предмет: „Провеждане на търг за отдаване под наем на 5 броя имоти, собствени на „УМБАЛ – Русе“АД“.
Имотите се отдават под наем за срок от 3 (три) години, считано от датата на сключване на договора.
Обектите, отдавани под наем – самостоятелни и части от сгради или площи, собственост на „УМБАЛ-Русе”АД, са подробно описани в приложената документация и обява за откриване на търг.
Кандидатите подават заявление за наемане на един, няколко, или всички обекти.
Вид на търга – търг с тайно наддаване, вид на заседанието – открито.
Дата, място и час на провеждане на търга:
1. За всички обекти (от № 1 до № 5 включително) – на 04.09.2017 г. в 10:00 ч. в конферентната зала на УМБАЛ-Русе АД, ул. „Независимост” № 2;
Извършването на оглед е задължително условие за участието в търга.
Условията и начина за участие са подробно описани в приложената заповед и тръжна документация
Краен срок и място за подаване на заявленията за участие – 01.09.2017г., 16:00 ч., в сградата на УМБАЛ-Русе АД, ул."Независимост" № 2, кабинет № 1 – Секретар на изпълнителен директор.
За участие в процедурата следва да се запознаете подробно с приложената документация.
 
Сашка Александрова, юрисконсулт МБАЛ-Русе АД
Документи за изтегляне:
ФайлОписаниеРазмерДобавенПоследна промяна
Download this file (Zapoved_583_050917_Klasirane_naem.pdf)Zapoved_583_050917_Klasirane_naem.pdfЗаповед - класиране - търг за отдаване под наем 04.09.2017 г.424 kB05.09.201705.09.2017
Download this file (Protokol_1_komisiq_targ_naem.pdf)Protokol_1_komisiq_targ_naem.pdfПротокол - Комисия търг - 04.09.2017 г.1241 kB05.09.201705.09.2017
Download this file (Trajna_dokumentaciq_2017.pdf)Trajna_dokumentaciq_2017.pdfТръжна документация1934 kB02.08.201702.08.2017
Download this file (Obrazci_dokumenti.doc)Obrazci_dokumenti.docОбразци документи1310 kB02.08.201702.08.2017
Download this file (Obqva_za_turg.doc)Obqva_za_turg.docОбява за търг31 kB02.08.201702.08.2017
Download this file (Zapoved_otkrivane_targ_naem.pdf)Zapoved_otkrivane_targ_naem.pdfЗаповед1160 kB02.08.201702.08.2017

Последно обновяване: Сряда, 02 Август 2017 11:26