Печат

Административни дейности и информационна система

Разположение и контакти
• Ръководство
- Изпълнителен директор – стара сграда, етаж 1, кабинет 1, (082)887225, факс (082)821011
- Административен секретар - стара сграда, етаж 1, кабинет 1, (082)887223, факс (082)821011
- Главна медицинска сестра - стара сграда, етаж 1, кабинет 8, (082)887292, (082)834149
• Финансово счетоводен отдел със сектор ТРЗ и СДО – административна сграда в двора на МБАЛ Русе, етаж 2
- Ръководител Финансово счетоводен отдел - (082)887266; (087)8385055
- Сектор „Разчети” - (082)887201; (087)8385103
- Сектор „ Материален” - (082)887230; (087)8385097
- Потребителска каса - (082)887257
- Ръководител Сектор „ТРЗ, Каса и СДО” - (082)887206; (087)8385069
- Каса - (082)887224
• Отдел „Управление на човешки ресурси” – административна сграда в двора на МБАЛ Русе, етаж 2
- Ръководител - (082)887377; (087)8385012
- Административен организатор - (082)887274; (087)9007628
- Болничен архив - (082)887262
• Информационно обслужване – административна сграда в двора на МБАЛ РУСЕ АД, етаж 2
- Ръководител (082)887287; (087)9012098
- Системен администратор (082)887255; (087)8385058
• Здравна информация и статистически анализи – админ. сграда в двора на МБАЛ РУСЕ АД, етаж 2
- Ръководител - (082)887277; (087)8385057
- Лекар – стара сграда, етаж 1, кабинет 23, (082)887393; (087)8385050
- Статистици - (082)887204; 887227
• Юрист - стара сграда, етаж 1, кабинет 26, (082)887350; (087)9007630
• Психолог - стара сграда, етаж 1, кабинет 15, (082)887413; (087)8385032
• Библиотека - стара сграда, етаж 3, (082)887222; (087)9007572
• Инженер-енергетик - сграда в двора на МБАЛ Русе - (082)887402; (087)8385017
• Инж. ел.машини и апарати - стара сграда, етаж 1, кабинет 24, (082)887301; (087)9385095
• Експерт ЗБУР - административна сграда в двора на МБАЛ Русе, етаж 2, (082)887284; (087)9007581
• Контрол на инфекциите - стара сграда, етаж 1 
- Лекар – разположение в двора на МБАЛ Русе – Отделение по Инфекциозни болести, (082)887283
- Специалист - разположение в Хирургичен блок на МБАЛ Русе, Болнична аптека, етаж 2, (082)887323; (087)8385075
• Социален работник / снабдител - стара сграда, етаж 1, кабинет 20, (082)887258
• Противопожарна охрана / куриер - стара сграда, етаж 1, кабинет 21, (082)887476
• Гражданска отбрана - административна сграда в двора на МБАЛ Русе, етаж 2, (082)887246
• Болнична регистратура - хирург. блок на МБАЛ Русе, партер, (082)887351
Последно обновяване: Вторник, 04 Октомври 2011 23:41