Печат

звено за техническа поддръжка и стопанско обслужване

Разположение
• Административна сграда, етаж 1 и сгради в двора на МБАЛ Русе АД
Контакти
• Ръководител - (082)887298;(087)8385024
• Магазинер - (082)887286;(087)8385070
• Заявки технически ремонт - (082)887286; (087)8385070
• Асансьорен техник - (082)887407
• Дежурен асансьорен техник - (087)8385052
• Медицински газове - (082)887401
• Дежурен медицински газове - (087)8385099
• Техническа работилница - (082)887397
• Дежурен ВиК - (087)8385047
• Дежурен шлосер - (087)8385048
• Дежурен ел.техник - (087)8385049
• Дежурен ел.техник - (087)8385046
• Автоклав – оператор - (087)9007567
• Стоп. обслужване - (082)887225; (087)9007312
• Пералня - (082)887289
• Склад болнично бельо - (082)887315
• Стерилизационна - (082)887269
• Пароцентрала - (082)887 225
• Дрогерия - (082)887306
• Болничен параклис - (082)887362
• Ксерокс - (082)887347
Последно обновяване: Вторник, 04 Октомври 2011 23:47