Печат

Диабетен център

Разположение
• Към Второ отделение по вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната е създаден център за обучение на диабетно болни. Обучението е групово и индивидуално, и се провежда всеки вторник и петък от 10-11 ч.
• Лекционния материал е подготвен по предварително изготвен план, онагледен е с постери и диапозитиви. Обучението се води от подготвени за целта медицински сестри от отделението.
Контакти
• Телефони: (082)887261; 887376; 887384; 823216
МБАЛ Русе - Диабетен център
Последно обновяване: Вторник, 04 Октомври 2011 09:33