Печат

Кабинет по дентална медицина

Разположение
• Стоматологичният кабинет за лежащо болни се намира на територията на МБАЛ - Русе - АД, източно крило, I етаж, кабинет 15.
Работно време
• Работно време - всеки ден от 8 - 12 ч.
Профил
• Кабинетът работи с всички отделения на болницата.
• Извършват се консулти в кабинета и отделенията.
• Оказва се спешна помощ при болки и абцеси.
• Извършва се хирургична и терапевтична дейност.
Специалисти
• В кабинета работи стоматолог - специалист поливалентен
- Д-р Ив. Овчарова
- мед. сестра М. Гецова
Контакти
• Телефон: (082)887294
МБАЛ Русе - Кабинет по дентална медицина
Последно обновяване: Вторник, 04 Октомври 2011 09:46