Печат

Противостерилитетен кабинет

Разположение
• Намира се на първи етаж в старата сграда на болницата.
Профил
• В кабинета се извършва лечение на стерилитета, хистеросалпингография, инсеминации, хидротубации.
Апаратура
• Апарат за персуфлация - продухване на маточните тръби.
• Рентгеново изследване - хистеросалпингогрезия на маточните тръби
• Ултразвук
• Колпоскоп
Контакти
• Телефон: (082)887247
МБАЛ Русе - Противостерилитетен кабинет
Последно обновяване: Вторник, 04 Октомври 2011 09:19