Печат

Клинична лаборатория

Разположение
• Лабораторията се намира на партерния етаж в хирургичния блок на болницата.
Профил и апаратура
• Изследвания, извършвани в Клинична лаборатория:
- пълна кръвна картина с 22 показателя
- специфични белтъци и маркери на възпалението 
- електролити
- липиден профил, субстрати и ензими
- хормони, туморни маркери, метаболитни маркери и лекарства 
- хепатитни маркери
- кардиологични маркери
- хемостазни изследвания 
- кръвно-газов анализ 
- вирусологични маркери
- уринни изследвания
- тест за бременност
- тест за окултно кървене
 
Лабораторията е осигурена със съвременна аналитична апаратура, като:
- хематологични броячи (Cell Dyn 1700, Cell Dyn 1800, LH 750)
- интегрирана система за биохимичен и имунологичен анализ Uni Cel DxC 600i
- имунологичен анализатор AxSYM
- биохимичен анализатори (Synchron CX 9 PRO, Alcyon 300)
- автоматични хемокоагулометри (Amax, ACL Elit), полуавтоматичен хемокоагулометър Start 4
- глюкоанализатори, йон-селективни анализатори
- автоматичен и полуавтоматичен уринни анализатори
 
В лабораторията се изпълнява стратегия за качество на клинико-лабораторните резултати, включваща:
•  Вътрешно-лабораторен качествен контрол за точност и възпроизводимост с международно-възприети критерии.
•  Използват автоматичните програми за контрол на анализаторите и програмния продукт Med Lab QC.
•  Eжемесечно участие във външна оценка на качеството по български за рутинни изследвания и международни за високоспециализирани изследвания системи за качество.
•  Използване на високонадеждни рутинни методи за аналитична сигурност (възпроизводимост, точност, интерференция), съдържащи се в стандартните работни процедури (SOP).
 
• Лабораторията работи 24 часа в денонощието, без прекъсване.
Специалисти
• Началник на лабораторията е д-р Дона Кънчева;
• Двама лекари със специалност 
• Двама специализиращи лекари;
• Старши медицински лаборант - Гюлджан  Невзетова Рамзиева – Мехмед
• Двадесет и четири лаборанта;
Контакти
• Телефони
- регистратура - (082) 887 477
- началник - (082) 887 307
- ст. мед. лаборант - (082) 887 305
Последно обновяване: Понеделник, 01 Август 2016 10:53