Печат

Микробиологична лаборатория

Разположение
• Намира се във вътрешния двор на болницата.
Профил и апаратура
• В лабораторията се извършват клинико-микробиологични изследвания на лежащоболни лица в различните отделения (ексудати, пунктати, секрети, храчки, урини, ликвор,фецес и др.) за аероби и анаероби.
• Обзавеждането включва автоклави, стерилизатори, хладилници, термостати, джарове за анаероби, ламинарен бокс,лабораторен дейонизатор.
• Лабораторията притежава сертификат № М-1145 от 2010г. за външен контрол на качеството от Националния център по заразни и паразитни болести.
Специалисти
• Началник на Микробиологична лаборатория е д- р Маргарита Вандова
• Лекар и биолог – специализанти по микробиология
• 5 мед. лаборанта
Контакти
• Телефон - (082) 887342
МБАЛ Русе - Микробиологична лаборатория
Последно обновяване: Понеделник, 03 Октомври 2011 23:27