Печат

Централна операционна

Разположение
• Разположен е в самостоятелна триетажна сграда, функционално свързана с всички корпуси на болницата.
Капацитет
• Разположен е на два етажа и разполага с 14 операционни зали.
• В операционно отделение е разкрита Еднодневна хирургия
Профил
• МБАЛ-Русе АД разполага с един от най-модерните операционни блокове в страната.
• Оборудването с необходимия инструментариум, консумативи и апаратура, операционно бельо е на съвременно ниво и позволява оказване на планова и спешна медицинска помощ по всяко време на денонощието. Всички зали са оборудвани и със съвременна анестезиологична апаратура.
Апаратура
• Операционният блок разполага със следната апаратура:
- всяка операционна зала има отоплителна и аспирационна система,подкрепена с климатик по изискване и стандарт за поддържане на необходимата температура
- централна вакуум аспирационна система
- електронож за всяка зала
- лампи операционни 9 гнездови и лампи Хереус
- ангиограф тип Аркадис снабден с принтер
- ендауроскоп за лазарна аблация на простатата
- литотриптер
- сиреемобил рентгенов апарат за ортопедични операции с принтер
- Флуоростар подвижна рентгенова остановка за оперативни интервенции
- артроскоп 
- липосуктор
- нож на Хъмби
- електродерматом
- сет за ринопластика
- комплект апарат за тъканно лепило
- мешграм дерматом
- лапароскопска система за извършване на безкръвни операции -2 броя
- щорц за ТУР
- роторезект щорц
- газов стерилизатор с с етиленов окис
- автоклав - 2 броя 
- енергийна платформа Foce triad
- за всяка операционна зала електронож
Специалисти
• В ОБ работи 1 лекар и 18 квалифицирани операционни сестри
• Началник на отделението е д-р Силви Василев Йорданов
Контакти
• Телефони:
- началник операционен блок - (082)887494
- старша медицинска сестра - (082)887470
МБАЛ Русе - Централна операционна МБАЛ Русе - Централна операционна МБАЛ Русе - Централна операционна МБАЛ Русе - Централна операционна
Последно обновяване: Понеделник, 08 Юни 2015 10:34