Печат

Диализно лечение

Разположение
• Отделение "Диализно лечение" е разположен на II етаж в стария корпус на болницата.
Профил, капацитет и апаратура
Отделение "Диализно лечение" има разкрити 23 диализни поста с капацитет 138 пациента. Оборудвано с апаратура на "Фрезениус" - Германия
В Отделение "Диализно лечение" към МБАЛ-Русе АД се организират дейностите по:
• Бикарбонатно хемодиализно лечение на болни с ОБН и терминална ХБН
• Перитонеална диализа
• Приложение на други методи на извънбъбречно очистване на кръвта-ултрадифузия,хемокарбоперфузия
• Приложение на извънбъбречни методи за очистване на кръвта при спешни състояния и остри интоксикации
• Подготовка на болни с терминална ХБН за бъбречна трансплантация
• Наблюдение и лечение на болни в преддиализен стадий на ХБН
• Подготовка на болни с напреднала ХБН за диализно лечение
Специалисти
• В Отделение "Диализно лечение" работят четирима лекари
• Началник на ОДЛ е д-р Радка Карагьозова
Контакти
• Телефон:
- лекарски кабинет - (082) 887207
- зала за хемодиализа - (082) 887245
- старша медицинска сестра - (082) 834531
- началник отделение - (082) 887212
МБАЛ Русе - Диализно лечение
Последно обновяване: Понеделник, 03 Октомври 2011 23:42