Печат

Образна диагностика

Разположение
• Намира се на партерния етаж в новия копрус на болницата, в непосредсвена близост с входа на болницата и естакада, улесняваща траспорт на пациенти на носилки и инвалидни столове.
Профил
• Извършват се:
- конвенционални дигитални рентгенови изследвания - скопични и графични
- компютър-томографска диагностика – 64 срезов спирален и16 срезов спирален скенери. Нативни и контрастни изследвания на глава, гръден кош, гръбначен стълб, корем и крайници. КТ ангиографии на съдовете на мозъка,тялото и крайниците. Дентално планиране при зъбно имплантиране
- магнитно-резонансна томография на глава, гръбначен стълб, корем и крайници
Всички рентгенови образни изследвания са съобразени с националния стандарт по Образна Диагностика и са с минимално лъченатоварване.
• Обслужват се пациенти от отделенията болницата, амбулаторни пациенти по спешност от Спешно приемно отделение, пациенти с направления по Здравна каса и платени изследвания по желание, по ценоразпис, утвърден от Изпълнителния Директор.
• Резултатите от изследванията се дават на пациентите в същия ден, в рамките на един час - квалифицирана лекарска интерпретация на изследването, снимки и запис на диск.
Обурудване
• Дигитален японски скопичен рентгенов апарат, графичeн рентгенов апарат, система за дигитализация на конвенционални рентгенови снимки, Два скенера - 16 срезов спирален GE BrightSpeed Elite и 64 срезов спирален SIEMENS Somatom Definition AS, дигитален мамограф SIEMENS MAMMOMAT Inspiration и Ядрено-магнитен резонанс GE SIGNA 1.5T.
Специалисти
• Образната диагностика се осъществява от висококвалифициран медицински персонал - 4 лекари с придобита специалност рентгенология, 3 специализанти, 11 рентгенови лаборанти.
• Началник на отделението е д-р Злателина Джендова.
Контакти
• Телефони за връзка с отделението и плануване: (082)887482; 887403; 887205; мобилен (088)8830469
МБАЛ Русе - Образна диагностика
Последно обновяване: Вторник, 10 Ноември 2015 14:35