Печат

Трансфузионна хематология

Разположение
• Разположено е на втория етаж на старата сграда на МБАЛ-Русе АД, което позволява лесен достъп на кръводарители и граждани.
• Отделение по трансфузионна хематология е създадено през 1950 г.
Профил и апаратура
• Основна дейност на ОТХ е вземане, съхраняване на кръв и кръвни биопродукти, които се използват в лечебните заведения на територията на област Русе.
• изследване на кръвна група и Rh фактор
• подбор на съвместима кръв за реципиенти
• За целта в структурата на ОТХ са изградени:
- Кръвовземане, осъществявано от два екипа - стационарен и подвижен, извършващ кръвовземане на територията на област Русе
- Лабораторно звено, състоящо се от две лаборатории:
- изосерологична - изследване на кръвни групи АВО и Rh на пациенти и граждани
- имунохематологична за подбор на съвместима кръв на пациенти: търсене на антитела на бременни и политрансфузирани пациенти
- Експедиция на кръв и кръвни биопродукти, които се използват в ЛЗ
• ОТХ разполага със съвременна апаратура позволяваща дейност, съгласно изискванията на Медицинския стандарт по Трансфузионна хематология
Специалисти
• В Отделение по трансфузионна хематология работят 4 лекари, един от които е със специалност по трансфузионна хематология, и двама зачислени за специализация по Трансфузионна хематология
• Началник на отделението е д-р Румяна Яковчева.
Контакти
• Телефон:
- (082)887228 - ОТХ
- (082)887236 - ОТХ
• Факс: (082)887228
Работно време с кръводарители
• Понеделник – Петък от 07:30 до 12:30 ч.
• Телефон за справки: (082) 887236
За кръводаряване се приемат здрави хора на възраст от 18 до 60 години, за които освидетелстващият лекар е преценил, че няма опастност за здравето им и за здравето на приемателя.
Безвъвзмездните кръводарители, които не са за конкретен болен, се ползват с предимство пред всички други.
Близките на пациенти в лечебните заведения на град Русе могат да дарят кръв също и в градовете Плевен, Ловеч, Габрово и Велико Търново.
МБАЛ Русе - Трансфузионна хематология
Последно обновяване: Сряда, 28 Юни 2017 11:45