Печат

Отделението по Анестезиология и интензивно лечение

Разположение
• Разположено е на 1 и 2 етаж в новия корпус на болницата и на 2 етаж в сградата на АГ комплекса
Профил и апаратура
1. Обособена структура за клинични дейности „Анестезия в централна операционна” осигурява дейности по МС „Анестезиология и интензивно лечение” за всички оперативни специалности в болницата, включително и за еднодневна хирургия.
1.1 Предоперативната оценка и подготовката за анестезия се извършват в специализиран анестезиолгичен консултативен кабинет, който работи в тясна координация с други специалисти - консултанти: кардиолози, ендокринолози, невролози, педиатри, специалисти по клинична лаборатория и образни изследвания.
1.2 Всички анестезии се осъществяват в адекватно оборудвани операционни зали, а възстановяването от тях - в специално изградени и оборудвани зали за възстановяване от анестезия. Анестезиологичната апаратура, респиратори, монитори и инсталации съответства на европейските стандарти и значително надхвърля нормите, изисквани от националния стандарт "Анестезия и интензивно лечение". Отделението разполага с всички необходими съвременни апарати: релаксометри, ултразвуков апарат със специализиран анестезиологичен софтуер, монитор за биспектрален анализ и определяне дълбочината на анестезията, smart помпи.
1.3 Основен приоритет за персонала на отделението е безопасността на пациентите по време на всяка операция и анестезия.
1.4 Отделението е призната база за обучение и специализация по анестезиология и в допълнение към клиничните си задължения изпълнява всички отговорности произтичащи от изискванията да бъдат обучавани лекари, студенти по медицина и медицински сестри.
1.5 В рамките на възможностите и отговорностите си отделението извършва определени задачи по изпълняваните в болницата клинични научноизследователски дейности.
1.6 Персоналът на структурата притежава квалификация, позволяваща му да извършва широк диапазон общи и регионални анастетични техники в съответствие с индивидуалните потребности на пациентите.
1.7 При диагностични и/или лечебни процедури, свързани с болки, дискомфорт, гадене и повръщане, по желание на пациентите процедурите (КТ, ЯМР, ФГС, ФКС) може да се проведат под седация, осъществявана от лекар-анестезиолог. Това става срещу заплащане в болничната каса по ред определен от Изпълнителния Директор в съответствие с указанията на Министерството на здравеопазването.
 
2. Обособена структура за клинични дейности „Интензивно лечение на заболявания с хирургическа насоченост” осъществява дейностите – интензивно лечение и наблюдение и кардиопулмонална - ресусцитация, които отговарят на изискванията в МС по "АИЛ”. Тази структура е със статут на спешно отделение, териториално и административно обособено и работещо независимо от останалите клинични структури на МБАЛ.
2.1 Контингент пациенти:
2.1.1 Пациенти, които се нуждаят от лечение и поддържане при тежки нарушения в жизнено важните функции на организма за които са налице данни, че в непосредствен бъдещ период могат фатално да декомпенсират;
2.1.2 Пациенти, които се нуждаят от интензивно наблюдение, проследяване на основните жизненоважни функции на организма и интензивно лечение;
2.1.3 Пациенти в състояние на мозъчна смърт, обект на комплекс от диагностични и терапевтични методи целящи поддържане на донори за органна трансплантация.
2.2 Капацитет и оборудване:
2.2.1 Обособена структура за клинични дейности „Интензивно лечение на заболявания с хирургическа насоченост” разполага с десет интензивни легла, оборудвани със съвременна медицинска апаратура според националния стандарт:
- хемодинамични монитори
- висококласни апарати за изкуствена белодробна вентилация
- инфузионни помпи и перфузори
- перфузори за пациент – контролирана аналгезия
 
3. Обособена структура за клинични дейности „Анестезия и интензивно лечение в акушерството и гинекологията” , изпълнява всички дейности по МС „АИЛ”.
• осигуряване специализирана, висококачествена, планова и спешна медицинска помощ, извършвана от лекари специалисти по анестезиология и реанимация;
• предоперативна оценка на състоянието и риска за пациентките;
• интензивно наблюдение и лечение в следоперативния период на пациенти с тежко нарушени жизнени функции в акушерството и гинекологията;
• лечение на високорискови пациентки с онкологични заболявания и свързаните с тях следоперативна реанимация и лечение;
• обезболяване на нормално раждане;
• структурата е оборудвана с анестезиологична и реанимационна апаратура съответстваща на изискванията на стандарта по „Анестезия и интензивно лечение” за покриване на ІІІ-то ниво на компетентност и на европейските стандарти.
Специалисти
• Началник на отделението по Анестезиология и интензивно лечение е Д-р Лидия Стефанова
• В ОАИЛ работят 10 лекари със специалност по АИЛ и 9 специализанти по АИЛ
Контакти
• Началник отделение „Анестезиология и интензивно лечение”:
Д-р Лидия Стефанова - (082)887430; (087)7385062
 
• Анестезия в централна операционна - (082)887424
Лекарски кабинет - (082)887480
Дежурен лекар - (087)8385006
 
• Интензивно лечение на заболявания с хирургическа насоченост - (082)887431
Лекарски кабинет - (082)887429
Дежурен лекар - (087)9012072
 
• Анестезия и интензивно лечение в акушерството и гинекологията - (082)887524
Лекарски кабинет - (082)887523
Дежурен анестезиолог - (087)8385023
 
E-mail - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
МБАЛ Русе - Отделение по Анестезиология и интензивно лечение МБАЛ Русе - Отделение по Анестезиология и интензивно лечение
Последно обновяване: Понеделник, 01 Август 2016 13:03