Печат

IV отделение Вътрешни болести, Кардиология и Ревматология

Разположение
• Разположено е в източната част на 1-ви и 2-ри етаж в Хирургичния блок на болницата.
Профил, капацитет и апаратура
• Разполага с 55 легла, 4 от които са обособени като субинтензивни за болни с остри и изострени форми на ИБС, СН и ритъмно-проводни нарушения.
• Обособен е Ревматологичен сектор.
• Всяка от стаите е със самостоятелен санитарен възел и кабелна телевизия.
• Отделението разполага със съвременна апаратура за диагностика и лечение на сърдечно-съдови и ревматологични заболявания:
- ехокардиографска система с възможност за тъканен Доплер
- холтер ЕКГ система
- модерни електрокардиографи
- временни кардиостимулатори
- дефибрилатори
- монитори за продължително наблюдение на пациенти
• Извършват се диагностика, лечение и начална рехабилитация на:
- Сърдечна недостатъчност - остра и хронична
- Нестабилна стенокардия
- Миокарден инфаркт
- Белодробен тромбоемболизъм
- Всички видове ритъмни и проводни нарушения
- Инфекциозен ендокардит
- Перикардит
- Миокардит
- Ревматоиден артрит
- Обострени артрози
- Системен лупус и други колагенози
- Бехтерева болест
- Реактивен артрит
- Подагра
- Остеопороза
• Лекуват се всички остри и хронични форми на исхемична болест на сърцето, с възможност за ускорено насочване към коронарография.
• Осъществява се спешна диагностика и лечение на всички остри животозастрашаващи кардиологични състояния - остър миокарден инфаркт, аортна дисекация, белодробен емболизъм, тежки ритъмни и проводни нарушения и др., с възможност за спешен транспорт до кардиохирургични и електрофизиологични центрове в страната.
• Към отделението е разкрит Диагностично-консултативен кабинет, разположен на 1-ви етаж в отделението. В него се извършват специализирани кардиологични прегледи на пациенти от други здравни заведения,насочени за болнично лечение и контролни прегледи на изписаните пациенти.
Кабинетът работи от 12.30 до 13.30 часа - от понеделник до петък.
Специалисти
• За пациентите се грижат 9 лекари, 17 медицински сестри, един рехабилитатор и 8 санитарки.
• Отделението е извънуниверситетска база за специализация по Кардиология.
• Началник на отделението е д-р Огнян Смарандиев Шербанов
• Лекари:
- Старши ординатор - Д-р Пенка Каменова
- Ревматолог - Д-р Надежда Капанджиева
- Ординатори - Д-р Цоню Стефанов, Д-р Албена Михайлова, Д-р Огнян Шербанов, Д-р Бохос Бохосян и Д-р Садко Писин
Контакти
• Телефон:
- началник отделение (082)887325
- лекарски кабинет (082)887337, 887335
- манипулационна стая - 1-ви етаж (082)887216
- манипулационна стая - 2-ри етаж (082)887369
- медицински секретар (082)887336
МБАЛ Русе - Четвърто отделение по вътрешни болести, кардиология и ревматология
Последно обновяване: Понеделник, 08 Юни 2015 10:38