Печат

Отделение по инфекциозни болести

Разположение
• Отделението по инфекциозни болести е разположено в двора на болницата, в самостоятелна реновирана сграда от 27.05.2005 г. 
Капацитет
• Разкрити са 17 легла, разпределени в 17 болнични стаи (всяка със самостоятелен санитарен възел и баня) с отлични санитарно-битови условия и кабелна телевизия:
- крило за интензивни грижи
- хепатитен
- чревен
- въздушно - капков
Профил
• Отделението по инфекциозни болести е специализирано лечебно заведение за диагностично- консултативна амбулаторна помощ и стационарно лечение на всички инфекциозни болести.
• Към отделението е разкрит Инфекциозен кабинет, който работи ежедневно от понеделник до петък от 8 до 9 ч. и от 11.30-13.30 ч.
Организацията на работа в отделението е на принципите: спешност, безотказност, достъпност и равнопоставеност.
Наличната база, кадри и юридически статут предоставят възможност за диагностика, профилактика,лечение и диспансеризация на
- инфекции на стомашно-чревния тракт
- инфекции на дихителната система 
- вирусни хепатити
- инфекции на кожата и меките тъкани
- вирусни обривни инфекции
- инфекции, свързани с лимфните възли
- особено опасни инфекции
- невроинфекции
- трансмисивни инфекции
- покривни инфекции
- херпесни инфекции
- паразитози
Отделението е единственото в Русенска област за лечение на болни с всички инфекциозни заболявания.
Отделението е получило 5 звезди при последната акредитация на МБАЛ-Русе АД.
Клиничните пътеки (КП) по които работи отделение по Инфекциозни болести са 13:
- КП 226 Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром при лица над 18 години
- КП 227 Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром при лица под 18 години
- КП 228 Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица над 18 години
- КП 229 Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица под 18 години
- КП 230 Остър вирусен хепатит А и Е
- КП 231 Остър вирусен хепатит В, С и D
- КП 232 Паразитози
- КП 233 Покривни инфекции – Без лечението на болни със следните кодове на диагнози по МКБ-10: А35, А82.0 и А82.1
- КП 234 Контагиозни вирусни и бактериални заболявания—остро протичащи, с усложнения
- КП 235 Вирусни хеморагични трески
- КП 36 Хронично токсично увреждане на черния дроб, протичащо като остър хепатит
- КП 9 Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години
- КП 10 Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години
За диагностика на инфекциозните заболявания се използват съвременни, модерни скенери - 16 срезов спирален GE BrightSpeed Elite и 64 срезов многодетекторен компютърен томограф, компактна 16 канална магнитнорезонансна система "Signa HDxt l.5T Scan Tools Bepcия 23.00" за магнито-резонансна образна диагностика на фирма "Дженерал Електрик Медикал Системс" ЕООД, ехограф за коремни органи, микробиологична лаборатория, разположена в непосредствена близост до отделението по Инфекциозни болести. 24 часа в денонощието е на разположение и Клинична лаборатория с възможности за извършване на лабораторни изследвания за пациентите на МБАЛ Русе АД и срещу заплащане.
Специалисти
• В отделението работят:
- пет лекари със специалност по инфекциозни болести
- 13 специалисти по здравни грижи
• Началник на отделението е д-р Доротея Игова.
Контакти
• Телефон:
- началник отделение - (082)887343; (088)7739862
- отделение - (082)887283
- инфекциозен кабинет - (082)887285
- хепатитен сектор - (082)887353
Последно обновяване: Вторник, 16 Декември 2014 01:37