Печат

Отделение по педиатрия

Разположение
• Разположено е на ІV етаж в стария корпус на болницата.
Капацитет
• Разполага с 45 болнични легла,включително легла за интензивно наблюдение.
Осъщественият ремонт на част от секторите осигурява по-добри битови условия на пациентите и техните придружители.
Профил
В отделението се извършва диагностично-лечебна дейност в съответствие със съвременните постижения на медицината и съобразно правилата на добрата медицинска практика.
• Обслужва пациенти от 0 до 18 годишна възраст, като приемът на пациенти се осъществява денонощно.
Обособени са три сектора - за деца от 0-2год., 3-13год, 14-17год.
Отделението разполага с приемно-диагностичен и консултативен кабинет.Осъществява се лечение на белодробни, сърдечно-съдови,нефрологични, гастроентерологични, токсикологични, хематологични, неврологични, ендокринни, обменни заболявания, заболявания на опорно-двигателния апарат и на съединителната тъкан,алергични състояния.
Специалисти
• Отделението се ръководи от началник с придобита специалност по детски болести-Д-р Ева Цонкова, с допълнителна квалификация по детска нефрология и гастроентерология и Магистратура "Здравен мениджмънт".
Д-р Цонкова е докторант към Медицински университет Варна – катедра Педиатрия и медицинска генетика. Работи върху докторантура на тема: Съвременен модел на презентация и оценка на нефролитиазата в детска възраст.
• В отделението работят още 9 лекари:
Д-р Султана Петрова- старши ординатор със специалности -педиатрия и детска кардиология
Д-р Свилен Досев, дм-лекар-ординатор с научна степен и специалност педиатрия
Д-р Мариана Новакова- лекар-ординатор, педиатър с допълнителна квалификация по детска нефрология
Д-р Диана Калчева-лекар-ординатор,педиатър с допълнителна квалификация по заболявания на обмяната на веществата
Д-р Марин Великов-лекар-ординатор, педиатър с допълнителна квалификация по белодробни болести
Д-р Кремена Такова-лекар-ординатор, педиатър, с квалификация по детска хематология
Д-р Ваня Великова лекар-ординатор, педиатър с квалификация по детска неврология
Д-р Цветанка Фучеджиева-лекар-ординатор, педиатър
Д-р Лиляна Панайотова- лекар-ординатор, педиатър и неонатолог
Лекарите са с допълнителна квалификация за извършване на ехография на сърце и коремни органи.
Здравните грижи се осъществяват от 22 медицински сестри с висока квалификация по здравни грижи.
Отделението е и база за обучение на студенти и специализанти по медицина и за специалисти по здравни грижи.
Контакти
• Телефон: (082)887240; 887293
МБАЛ Русе - Отделение по педиатрияМБАЛ Русе - Отделение по педиатрияМБАЛ Русе - Отделение по педиатрия
Последно обновяване: Вторник, 17 Февруари 2015 12:35