Печат

Родилно отделение

Разположение
• Отделението е разположено на първи, трети и четвърти етаж на АГ- комплекса към МБАЛ-Русе-АД и има разкрити:
първи етаж – регистратура, приемен кабинет, консултативен кабинет и женска консултация
трети етаж – сектор интензивно наблюдение на бременни и родилки разполагащ с предродилна и родилни зала, стаи за интензивно наблюдение на бременни, оперирани и родилки в първите 6 часа след раждането.
На този етаж е разположена втора родилна зала, която дава възможност да бъде обслужена всяка пациентка, изявила желание за самостоятелно раждане. Тук е ситуирана и операционната зала на отделение Родилно.
четвърти етаж – сектор Физиология разполага със стаи - родилка и новородено, стаи само за родилки и само за новородени, както и 2 VIP стаи – родилка и новородено със собствен санитарен възел.
На този етаж е разположен изолационен сектор с две предродилни и родилни зали, пет стаи с едно легло даващи възможност за изолация на майка и бебе с инфекции, както и четири стаи с две легла - тип майка с бебе.
Отделението разполага със самостоятелна родилна зала даваща възможност за раждане в присъствие на бащата.Тази родилна зала има самостоятелна стая за майката и новороденото и собствен санитарен възел.
Капацитет
• Разполага с 23 болнични легла от които 8 в ИЗО-сектор за активно лечение и с необходимите помещения за осъществяване на лечебните дейности, в които се осигурява непрекъснат 24-часов режим на работа. Във функциониращият консултативен кабинет се извършват:
• NST /запис на тоновете на плода / след предварително записване на телефон (082) 83-45-91);
• планов прием на пациентки;
• амбулаторни прегледи и сваляне на конци след раждане.
Графикът на лекарите работещи в кабинета съвпада с графика на дежурният лекар в отделение Родилно. Работното време на кабинета е всеки ден от 07:30–19:30 часа.
Всеки вторник от седмицата се провежда ден на "Отворени врати ", в който бъдещите майки и татковци могат да се запознаят с апаратурата и създадените условия във всички структурни единици в комплекса, както и пътят на бъдещата майка от приемането, раждането, престоят в отделението до момента на изписването им с новороденото.
Профил и апаратура
• В отделение Родилно се извършват следните дейности и услуги:
• Дейността на отделението обхваща цялата физиология и патология на бременността и раждането;
• Рутинно са въведени съвременните методи за обезболяване на раждането;
• Вземане на кръв за стволови клетки;
• обучение на студенти и специализанти по медицина.
Създадена е добрата колаборация с Отделение за интензивно лечение на заболявания в акушерството и гинекологията и отделение Неонатология, разполагащи с добра база и съвременна апаратура, която позволява своевременна и адекватна реакция при всички ситуации. В своята дейност Отделение Родилно се ръководи от принципите на високо качество на родилната помощ, кратък болничен престой и добри статистико - икономически показатели, за което говорят отличните показатели. Отделение Родилно показва едни от най-добрите показатели в България за перинатална детска смъртност трайно под 10 ‰ за последните 6 години. Средният престой за нормално раждане е 3 дни, а за раждане със секцио 5 дни.
Отделението разполага със съвременно оборудване отговарящо на изискванията на трето ниво от стандарта по Акушерство и гинекология: ехограф, 8 бр. кардиотокографи, бейби доплер - 2 бр, ЕКГ апарати - 2 бр., амниоскоп, апарат за наркоза в родилна зала, перфузори – 6бр. И съвременни - 2 бр., родилни легла и др.
Специалисти
• Началникът на отделение Родилно Д-р Ани Матеева, е със специалност по Акушерство и гинекология и допълнителна квалификация по Здравен Мениджмънт. Притежава допълнителна квалификация по ехография.
• В отделението работят 5 лекари, от които всички със специалност по Акушерство и гинекология и придобити допълнителни квалификации в областта на Акушерството и гинекологията.
В отделението работят 27 акушерки на месечен график осигуряващ присъствието на пет акушерки 24 часа в денонощието.
На разположение в отделението 24 часа в денонощието е екип от акушер - гинеколог, анестезиолог, неонатолог и акушерки.
Прием

В Отделение Родилно - МБАЛ Русе АД, бременните и родилките получават специално внимание и грижи. При постъпване, бъдещите майки е необходимо да носят пакет от изследвания направени в доболничната помощ - кръвна група, изследване на пълна кръвна картина и урина , изследвания за спин, сифилис, австралийски антиген и анален секрет.
Раждането е физиологичен процес и в голяма степен завършва през естествените родови пътища. При постъпване в приемният кабинет на отделението бременната се посреща от специализиран екип, който извършва преглед с цел да се установи етапът на предстоящото раждане, тоалет и изпразването на тазовите резервоари /клизма/. Попълва се история на бременността и раждането, както и целият набор от документи по клиничната пътека, след което се превежда в сектор - интензивно наблюдение на бременни и родилки на ІІІ етаж или в Изо – сектор /при наличие на причина за това /.
В предродилна зала се извършват влагалищни прегледи през 2 часа за проследяване динамиката на родилният процес /напредване на раждането/. При определено разкритие се извършва изкуствено отваряне на околоплодният мехур което е безболезнена манипулация. Детските сърдечни тонове се проследяват, както с бейби доплер, така и с акушерски кардиотокограф. С цел обезболяване и скъсяване на периода на раждането, на раждащата се прилагат определени медикаменти. При недостатъчно ефективни контракции, може да се приложат лекарства за засилване на родовата дейност, при задължително проследяване на детските сърдечни тонове на плода чрез кардиотокограф.
Раждащата се превежда в родилна зала при пълно разкритие и чувство за напъни, които наподобяват позиви по "голяма нужда". На този етап пациентката получава подробни разяснения относно активното и поведение. Проследяват се тоновете на плода след всеки напън. По преценка на дежурният лекар се прави местна упойка за отпускане и обезболяване на тазовата мускулатура. При нужда, може да се направи разрез на кожата и подкожието, за разширяване на естественият отвор на родовият канал /епизиотомия или перинеотомия/ или да се приложат оперативни методи за бързо завършване на раждането /форцепс/. След раждането на плода се отделят плацентата и плодните ципи. За намаляване на кръвозагубата в този период венозно се прилагат медикаменти. След отделянето на плацентата се извършва преглед на меките тъкани на родовият канал. Оперативният разрез или спонтанните разкъсвания /ако има такива/ се възстановяват по хирургичен начин, след прилагане на местна упойка. Родилката престоява два часа в родилна зала за наблюдение на общото й състояние, тонуса на матката и кървенето. Бебето се настанява в отделението по Неонатология, където се грижат за него.
В малък процент раждането може да завърши чрез Цезарово сечение – операция, при която, чрез разрез на корема се изважда бебето. Видът и мястото на разреза се определят от оператора в зависимост от конкретните условия. За начина на обезболяване по време на операцията раждащата получава информация от анестезиолога. След операцията, родилката остава за наблюдение 12 - 24 часа /а може и повече в зависимост от състоянието й / в Отделението за Интензивно Лечение на заболявания в Акушерството и Гинекологията на АГ комплекса.
В после родовият сектор родилката престоява няколко дни, където ежедневно се извършва лекарска визитация от акушер - гинеколог. Проследява се общото състояние на родилката, обратното развитие на матката, състоянието на гърдите и оперативните шевове /ако има такива/. Двукратно в денонощието се извършва генитален тоалет на родилката. Получава съвети тоалет и грижи за гърдите, техника на кърмене, редовно изпразване на тазовите резервоари. По преценка се извършват лабораторни, ехографски и други изследвания. При необходимост до 72 час след раждането на RH (-) майки се извършва профилактика с Анти – D гама глобулин. Всяка родилка и нейният съпруг или партньор, представят необходимите документи, във връзка с издаване на удостоверение за раждане на новороденото. При изписване на родилката се оформя документация в съответствие с изискванията на клиничната пътека.
Всички бременни, които постъпват без необходимият пакет изследвания или имат позитивен резултат за австралийски антиген, или друго заболяване налагащо отделяне от общият поток на пациентки се настаняват в ИЗО- сектор.
Отделението разполага със самостоятелна родилна зала, даваща възможност за раждане в присъствие на таткото.Тази родилна зала има самостоятелна стая за майката и новороденото, и собствен санитарен възел.
В сектор физиология разполагаме с две VIP стаи – майка и бебе, със собствен санитарен възел и плазмен телевизор.
На трети етаж е разположена втора родилна зала, която дава възможност да бъде обслужена всяка пациентка, изявила желание за самостоятелно раждане.
За удобство на родилките и техните близки във фоайето на комплекса и във всеки сектор има видеотелефони чрез които могат да осъществяват контакт в удобен за тях момент .
Плановият прием в отделение Родилно се извършва след първоначален преглед от акушер-гинеколог в Консултативния кабинет разположен на първи етаж в АГ комплекс. Графикът на лекарите работещи в кабинета съвпада с графика на дежурният лекар в отделение Родилно. Работното време на кабинета е всеки ден от 07:30–19:30 часа. Ако пациентката е за планово родоразрешение чрез Секцио Цезарея задължително се консултира с анестезиолог и се записва в "Листа на чакащите".
Потискането на родилната болка не винаги е било поставяно като първостепенна цел, но развитието на днешното информирано общество наложи обезболяването на нормалното раждане като стандарт в повечето развити клиники в света. Най – широко разпространение е получило обезболяването, чрез поставяне на епидурален катетър и добавяне на обезболяващи и успокояващи медикаменти интравенозно през различните етапи.

Родилно отделение

Локалният анестетик – упойката може да се инжектира в това епидурално пространство еднократно или да се постави катетър. Този катетър позволява при нужда да се поставят допълнителни дози анестетик.

Обезболяването потиска болките, но се запазват усещанията за контракции, което позволява родилката да напъва в необходимите моменти. Поставянето на епидуралният катетър и започването на обезболяването на раждането може да започне при разкритие на маточната шийка не по – малко от 4-5 см. В противен случай ранното започване на анестезията може да доведе до спиране на родилният процес и преминаване към оперативно родоразрешение - Секцио Цезарея.

Епидуралната анестезия е противопоказна при родилки с много ниски стойности на кръвното налягане, проблеми в кръвосъсирването, повишена температура, възпалителни процеси, туморни и пигментни образувания около мястото на пункцията. Татуировките също се смятат за относително противопоказни за регионални техники, поради липса на сигурни данни за липса на канцерогенност на използваните мастила.
Докато при нормалното раждане обезболяването е пожелателно, то при оперативното родоразрешение е неизбежно. Анестезията при оперативното родоразрешение или Цезарово сечение най-общо е два вида – обща и регионална. Към регионалните техники за анестезия при Секцио Цезареа спадат Епидуралната и Спиналната анестезия.
Спиналната анестезия е другата техника за регионална анестезия при Секцио цезарея. При нея анестетика се поставя в субарахноидално пространство.
След поставянето на локалният анестетик в субарахноидално пространство, родилката ляга по гръб и постепенно се блокира провеждането на нервните импулси по гръбначно мозъчните влакна в различна последователност. Така първо се загубва вегетативната инервация, последвано от усещането за топлина, болка, допир, натиск. А последно двигателна функция, сухожилна и ставна сетивност. Ето защо е възможно при пълна липса на болка да останат някои усещания за допир или натиск, но най – често се стига до цялостно прекъсване на инервацията в следващите 3 часа.
В случай, че пациентката има желание и е сключила договор за вземане на стволови клетки, лекарите работещи в Акушеро гинекологичен комплекс, могат да извършат тази процедура при спазване на всички изисквания на алгоритъма за извършване на манипулацията. МБАЛ-Русе АД има сключени договори със следните фирми доставчици на услугата:
• Тъканна банка "Крио-Сейф";
• Тъканна банка "Сelles 4life";
• Медицински център "Афродита " представител на FUTURE HEALT;
• Тъканна банка "Биогенерация";
• СБАХЛ д-р Малинов – гр.София;
• Тъканна банка "Булген";
• Тъканна банка "Биохеленика-България".

Родилно отделениеСтволовите клетки се определят като "универсални", неспециализирани клетки, родоначалници на тъканите, органите и системите в човешкия организъм. Способността им да образуват различни специализирани клетки – кръвни клетки, костни клетки, хрущялни клетки, мускулни клетки, клетки на ретината, бъбречни клетки, панкреатични клетки, нервни клетки, сърдечно-съдови клетки, мастни клетки, чернодробни клетки и други ги прави уникални и ефективни в лечението на различни заболявания.
Откриването на стволовите клетки се оказва едно от най-великите постижения на съвременната медицина. Доказан клиничен ефект имат в приложението на над 70 болести като анемия на Фанкони, левкемия, лимфома, клетъчна анемия и други заболявания на кръвта.
През последните години данните сочат, че диапазонът се разширява и те намират приложение в терапията на диабет тип 1, травми на гръбначния мозък, инсулт, детска церебрална парализа, болест на Паркинсон, болест на Алцхаймер, сензорни нарушения и други. Очаква се в бъдеще позитивните резултати от клиничните проучвания да бъдат пренесени в медицинската практика.
Предлага се нова услуга – съхранение на тъкан. Това е фрагмент от пъпната връв. Tя е богата на мезенхимни стволови клетки/ МСК/. Пъпната връв съдържа и прогениторни клетки, които са значими за регенерирането на тъканите след увреда.
Мезенхимни стволови клетки има в някои тъкани от човешкото тяло, включително и в костния мозък, но той не е толкова богат източник, колкото пъпната връв. МСК се използват вече в лечението на сърдечно-съдови и вътрешни заболявания като инфаркт на миокарда, аномалии на черния дроб и диабет. Те са с добра прогноза за терапия на болестта на Крон и ревматоиден артрит.
Ценни са по отношение на Регенеративната медицина. Могат да бъдат използвани за възстановяване на роговица, кости, хрущяли и рани. Имат бъдеще и в пластичната хирургия за реконструкция на мускули и мастна тъкан, при пациенти с мастектомия или изгаряния, например. В съчетание с кръв от пъпната връв МСК са били прилагани, като двойна терапия за намаляване на усложненията в отговор на имунната система.

Родилно отделениеПроучванията за приложение на стволови клетки при деца с церебрална парализа продължават.

Международният стволово-клетъчен институт (ISCI) обяви подкрепата си за напредването на проучванията със стволови клетки в лечението на деца с церебрална парализа. Стволово - клетъчната терапия цели да подобри качеството на живот на страдащите от заболяването. Това е щадящо лечение, което може да бъде приложено и на шест месечно бебе. Процедурата е безопасна и се състои във вливане на стволови клетки, изолирани от пъпната връв и плацентата в различни части на тялото. Учените са установили, че стволово-клетъчната терапия намалява много от симптомите, влизащи в клиничната картина на заболяването. Според наблюденията им тя редуцира припадъците, подобрява зрителната и слухова перцепция, говорът, благоприятно повлиява инконтиненцията и възпрепятства периодичната поява на белодробни инфекции.
"Кръвта от пъпната връв е богата на стволови клетки, които имат способността да се делят и да се превръщат в различни видове клетки от човешкото тяло", казва д-р Дж. Керъл, ръководител на отделението по Детска неврология в Медицинския колеж, Джорджия, САЩ. "Изследването ни покрива всички стандарти на FDA", допълва професор Керъл. То включва 40 деца на възраст от 2 до 12 години, чиито родители са съхранили стволови клетки от пъпната връв в Cord Blood Registry, Аризона. "Проучванията в лабораторни условия при животни са показали, че трансплантираните стволови клетки помагат на мозъчните клетки да се възстановят или имат способността да заместят мъртвите мозъчни клетки. Автоложната стволово-клетъчна трансплантация, при която трансплантираният пациент е и донор, е най-безопасният метод, защото не крие риск за отхвърляне от имунната система. Докато различни терапии със стволови клетки от пъпната връв се използват успешно, повече от 20 години, това проучване е абсолютно ново в терапиите за лица с мозъчни увреждания, за които до момента не съществува задоволителна форма на лечение", е мнението на авторите.
Освен цитираният Международен стволово-клетъчен институт зад подобни изследвания през последните години застават различни държавни и частни институции, чиято цел е да стимулират разработването на адекватни методи за лечение на тежки болести. Клетъчната терапия търпи бързо развитие, което разширява и диапазона на нейното приложение.

Контакти
• Телефони : (082) 83-42-57; (082) 83-45-91
• За мнения и контакти – е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
МБАЛ Русе - Родилно отделение МБАЛ Русе - Родилно отделение МБАЛ Русе - Родилно отделение МБАЛ Русе - Родилно отделение
Последно обновяване: Сряда, 10 Юли 2013 13:20