Печат

Отделение Съдова хирургия

Разположение
• Отделението по Съдова хирургия е с междуобластен статут и е разположено в новия блок на МБАЛ-Русе АД на VІІІ етаж от западната страна.
Капацитет
• Отделението разполага с 20 болнични легла, разположени в 10 болнични стаи с по две легла, кабелна телевизия и собствен санитарен възел.
Профил и апаратура
• В отделението има разкрит и сектор за функционална диагностика на съдово-хирургично болни, оборудван с цветен дуплекс скен /доплерехограф/ и доплер - сонографски апарат.
• Към Диагностично консултативния блок на МБАЛ-Русе има разкрит съдово-хирургичен кабинет за преглед на амбулаторни съдово-хирургично болни.
• Отделението разполага и със собствена операционна зала, оборудвана със съвременен инструментариум и анестезиологична апаратура, както и с мобилна ангиографска уредба "С" рамо за извършване на инвазивни диагностични и интервенционални процедури.
• В отделение Съдова хирургия се прилагат всички консервативни и оперативни методи на лечение при цялата гама на периферните съдово - хирургични заболявания, като по-важни са:
- оперативно лечение на остра артериална недостатъчност на крайниците
- оперативно лечение на усложнени и неусложнени абдоминални аортни аневризми и периферни артериални аневризми
- оперативно лечение на болни с Хронична Артериална Недостатъчност на Крайниците
- оперативно лечение на болни с Хронична Венозна Недостатъчност на Крайниците
- съдов достъп за хемодиализа при болни с Хронична Бъбречна Недостатъчност
- консервативно лечение на остра и хронична, венозна недостатъчност
- консервативно лечение на Хронична Артериална Недостатъчност на Крайниците
- консервативно лечение на хроничен лимфедем на крайниците
- ендоваскуларно лечение на периферни съдови заболявания
Специалисти
• В отделението работят 5 лекари и 8 медицински сестри.
• Началник отделение е д-р Георги Георгиев, д.м., със специалност по хирургия и съдова хирургия
Лекари:
- д-р Сашо Русанов - специалист по хирургия и съдова хирургия
- д-р Стефан Йовчев - специалист по хирургия 
- д-р Милен Томов - специализант по съдова хирургия 
- д-р Валерия Йокова - ангиолог, занимаващ се с функционална диагностика на съдово-хирургично болните
Контакти
• Телефони:
- началник отделение - (082)887453
- лекарски кабинет - (082)887454
- кабинет медицински сестри - (082)887455
МБАЛ Русе - Отделение Съдова хирургия МБАЛ Русе - Отделение Съдова хирургия МБАЛ Русе - Отделение Съдова хирургия
Последно обновяване: Сряда, 12 Юни 2013 23:18