Печат

Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост

Разположение
• Разположено е на първия етаж в новия копрус на болницата.
Капацитет
• В ИТО има 12 легла, разделени на две секции.
Профил
• Отделение за интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост (ОИЛЗТН) е част от структурата на МБАЛ-Русе АД.
ОИЛЗТН отговаря на всички изисквания на Медицински стандарт "Анестезия и интензивно лечение" и притежава най-високото (трето) ниво на компетентност. 
• Повече от 85% от контингента болни са с болести на сърдечно-съдовата и нервна система.
• В отделението е създадена мултидисциплинарна екипна организация за работа по съвременния тип “Затворен формат” от щатно назначени лекари с различна специалност, съответстваща на основния контингент болни в отделението - анестезиология и интензивно лечение, вътрешни болести, кардиология и неврология.
Апаратура
• Отделението разполага със съвременна медицинска апаратура, която позволява провеждане на интензивно лечение и постигане на резултати по клинична дейност, съответстващи на световните стандарти, като се спазват всички права за безопасността на пациентите.
Специалисти
• В ОИЛЗТН работи отлично подготвен персонал от лекари и специалисти по здравни грижи.
• В Отделение за интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост работят 6 лекари-специалисти:
- анестезиология и интензивно лечение - 1
- кардиология - 2
- вътрешни болести - 2
- неврология - 1
• Старшата сестра на отделението притежава бакалавърска степен по специалността "Управление на здравни грижи".
• Началник на отделението е д-р Любомир Любенов.
Контакти
• Телефон:
- Началник отделение: (082)887423; (087)8385068
- Лекарски кабинет: (082)834366; (082)887358
- Медицински сестри: (082)887425; (087)8385094
МБАЛ Русе - Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост МБАЛ Русе - Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост МБАЛ Русе - Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост
Последно обновяване: Вторник, 04 Октомври 2011 23:23