Печат

Спешно отделение

Разположение
• Намира се на партерния етаж в новия копрус на болницата.
Капацитет
• Режимът на работа е непрекъснат - 24 часа в денонощието.
Профил
• Състои се от:
- травматологичен кабинет със зала за репозиции с модерен рентгенов апарат;
- хирургичен кабинет с манипулационна за малки хирургически интервенции;
- терапевтичен кабинет;
- шокова зала, оборудвана с необходимата съвременна апаратура и консумативи
- зала за диагностично уточняване и наблюдение до 24 часа
• В отделението се оказва спешна медицинска помощ на всички пациенти потърсилите помощ от страната, чужди граждани, с направления от доболничната помощ, пациенти от други болници и дошли сами.
• При необходимост - консултации с всички видове специалисти на болницата
Специалисти
• Началник на отделението е д-р Юрий Николов Йовков
• Дежурен терапевт
• Дежурен хирург
• Дежурен травматолог
Контакти
• Телефони:
- Началник отделение - (082) 887 411
- Старша мед. сестра -(082) 887 324
- Травматологичен кабинет - (082) 887 414
- Хирургичен кабинет - (082) 887 412
- Терапевтичен кабинет - (082) 887 416
- Шокова зала - (082) 887 422
МБАЛ Русе - Спешно отделение
Последно обновяване: Понеделник, 08 Юни 2015 09:24