Печат

III отделение Вътрешни болести, Гастроентерология и Клинична хематология

Разположение
• Трето отделение по вътрешни болести, Гастроентерология и Клинична хематология е част от структурата на МБАЛ-Русе АД и е разположено на 10 етаж в Хирургичният блок на болницата.
Профил
• Профилирано е с насоченост Гастроентерология и Клинична хематология. На функционален и териториален принцип в отделението се лекуват и пациенти с отравяния, токсикоалергични реакции, заболявания на сърдечно-съдовата и дихателната система.
Капацитет
Отделението разполага с 30 легла за активно лечение, като 15 от тях са за лечение на пациенти със заболявания на храносмилателен тракт, хепатобилиарна система и панкреас и 15 легла за пациенти със заболявания на кръвта и кръвотворните органи.
• Отделението разполага с консултативен кабинет към ДКО на МБАЛ- РУСЕ- АД,където се провеждат консулти и проследяват изписаните от отделението пациенти от 12 до 13 ч. според приложеният график.
Апаратура
• Разполага с възможност за цялостна диагностика при заболявания на стомашно-чревен тракт, жлъчно-чернодробни заболявания, заболявания на панкреаса и заболявания на кръвта и кръвотворните органи със следната апаратура:
- видеоапаратура за ендоскопска диагностика на горен и долен храносмилателен тракт с възможност за биопсия и хистологично доказване на диагнозата
- ултразвукова апаратура с Доплер с възможност за процедури под ехографски контрол и възможност за цитилигично доказване на диагнозата
- ректоскопски набор
- микроскопи
• Отделението разполага с възвожност за хистологично изследване на костен мозък.
Специалисти
• В отделението работят 7 лекари
- двама са със специалност по вътрешни болести и Гастроентерология - Д-р Красимир Гайтанджиев - специалист "Вътрешни билести", "Гастроентерология и Диететика" и Д-р Галина Василева (Кръстева) - специалист по "Вътрешни болести" и "Гастроентерология"
- трима със специалност по вътрешни болести и Клинична хематология - Д-р Кателина Жекова (Маринова) - специалист по "Вътрешни болести" и "Клинична хематология", Д-р Калин Михайлов- специалист по "Вътрешни болести" и "Клинична хематология" и Д-р Галина Димитрова Хвърчилкова - специалист по "Вътрешни болести" и "Клинична хематология"
- двама лекари без специалност, зачислени за специализация по Гастроентерология към МУ Варна - Д-р Руслан Кулински и Д-р Николета Маринова
• Началник на отделението е д-р Румен Веселинов Петков
Контакти
• Телефони:
- началник отделение - (082)887367
- лекарски кабинет - (082)887368
- кабинет медицински сестри - (082)887252
- медицински секретар и старша медицинска сестра - (082)887300
МБАЛ Русе - Трето отделение Вътрешни болести, Гастроентерология и Клинична хематология
Последно обновяване: Понеделник, 08 Юни 2015 11:17