Печат

Консултативно-диагностични кабинети към отделения

Разположение
• Разположени са на територията на Консултативно-диагностичния блок на 3 етаж в старата сграда на МБАЛ Русе, с изкючение на:
- Четвърто отделение по вътрешни болести, кардиология и ревматология - Хирургичен блок, етаж 1
- Отделение по инфекциозни болести - Инфекциозен кабинет
- Отделение по педиатрия - стара сграда, етаж 4
- Отделение по съдова неврология - Хирургичен блок, етаж 12
- Отделение „Пластично-възстановителна и естетична хирургия” - Хирургичен блок, етаж 8
- Отделение „Ортопедия и травматология” - Хирургичен блок, партер, кабинет 15
- Отделение „Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия” - Хирургичен блок, етаж 3
- Отделение „Неврохирургия” - Хирургичен блок, етаж 3
Профил и апаратура
• Медицинско оборудване съобразно профилната медицинска специалност
Специалисти
• Работят специалисти по профила на отделението по предварително изготвен график.
Контакти
• Служебни телефони на консултативно-диагностичните кабинети към отделенията са публикувани:
- в телефонния указател на МБАЛ-Русе АД
- на сайта на МБАЛ Русе - http://www.mbal.rousse.bg/ 
- в болничната информационна система на адрес: 
  http://192.168.1.98/documents-TELEFONENUKAZATEL MBAL 2011 
Последно обновяване: Понеделник, 03 Октомври 2011 22:50