Печат

ТЕЛК - първи състав

Разположение
• Разположена е в двора на болницата.
Профил
• Трудово - експертна лекарска комисия - първи състав е специализирана за освидетелстване на болни по общи заболявания и един път месечно за професионални заболявания. 
Специалисти
• В ТЕЛК - първи състав работят чентирима лекари:
- двама със специалност по вътрешни болести
- един със специалност по нервни заболявания
- един със специалност по хирургия
• Председател на ТЕЛК - първи състав е д-р Милка Минчева.
• Към комисията, като представител на ТП на НОИ е включена д-р Ирина Димитрова. 
• Председател на ТЕЛК по професионални заболявания е Д-р Мариета Дянкова – д.м.
ТЕЛК – І-ви състав заседава всеки ден от 8,30 до 12,30 часа и връчва решенията от 13 до 15,30 часа.
Контакти
• Телефон - (082)887233
Последно обновяване: Вторник, 04 Октомври 2011 23:34