Печат

ТЕЛК - втори състав

Разположение
• Разположена е в двора на болницата.
Профил
• Трудово - експертна лекарска комисия - втори състав. Разкрита през месец март 2003 година.
• Специализирана е за:
- освидетелстване на болни в пенсионна и трудоспособна възраст – общи, психични, очни и белодробни  заболявания;
- освидетелстване на деца до 16-годишна възраст - един път седмично 
Специалисти
• В ТЕЛК - втори състав работят следните лекари:
- трима лекари терапевти – д-р Лиляна Тончева, д-р Виолета Станчева, д-р Евгения Стефанова;
- един лекар психиатър – д-р Цанко Коцев;
- един лекар очни болести – консултант – д-р Тинка Върбанова – понеделник от 12:00ч. до 14:00ч. и вторник от 08:00ч. до 12:30ч.;
- един лекар пулмолог – консултант д-р Силва Каралъмова – сряда от 10:00ч.  до 13:30ч.
- един лекар (само един път седмично - петък) - за освидетелстване на деца до 16-годишна възраст - д-р П. Алексиева
• Председател на ТЕЛК - втори състав е д-р Лиляна Тончева
Комисията заседава всеки ден от 8,30 до 13,00 часа, след което се раздават експертните решения – от 13,00 до 15,30 часа.
Контакти
• Телефон - (082)887348 (секретарки) и тел. (082)887373 (лекарски кабинет)
Последно обновяване: Сряда, 21 Октомври 2015 13:09