Обществени поръчки преди 1.10.2014

Дата Заглавие Вид Последна промяна Статус
20 13.01.2015 Информация и документи по поръчки, реализирани преди 01.10.2014 г. Възлагане на обществена поръчка 13.01.2015 възложена
2014-08 30.09.2014 Сключване на договори за застраховка Открита процедура по ЗОП 30.10.2014 възложена
2014-07 15.09.2014 Извършване на ремонт на Първо отделение по вътрешни болести и нефрология Открита процедура по ЗОП 30.10.2014 възложена
2014-05 01.07.2014 Доставка на два броя ехокардиографи Открита процедура по ЗОП възложена
2014-04 27.06.2014 Сервизно обслужване на специализирана медицинска апаратура Открита процедура по ЗОП 19.10.2014 възложена
2014-03 28.05.2014 Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ Русе Открита процедура по ЗОП 19.10.2014 възложена
2014-02 28.05.2014 Извършване на СМР – текущ ремонт на две отделения на МБАЛ Русе Открита процедура по ЗОП 19.10.2014 възложена
2014-01 01.04.2014 Доставка на остеосинтезни средства, коленни и тазобедрени ендопротези Открита процедура по ЗОП 19.10.2014 възложена
2013-12 17.12.2013 Доставка на горива за МПС, собственост на МБАЛ Русе Открита процедура по ЗОП 19.10.2014 възложена
2013-11 31.10.2013 Предоставяне на финансови услуги Открита процедура по ЗОП възложена
2013-10 24.10.2013 Доставка на медицински газове Открита процедура по ЗОП 19.10.2014 възложена
2013-09 09.10.2013 Абонаментно сервизно обслужване на обща и друга медицинска апаратура Открита процедура по ЗОП 19.10.2014 възложена
2013-08 03.10.2013 Сключване на договори за застраховки Открита процедура по ЗОП 19.10.2014 възложена
2013-07 14.08.2013 Доставка на хирургични конци, рентгенови филми и реактиви... Открита процедура по ЗОП 19.10.2014 възложена
2013-06 12.08.2013 Доставка на медицински изделия - реактиви и консумативи Открита процедура по ЗОП 18.10.2014 възложена
2013-05 12.08.2013 Доставка на препарати за дезинфекция Открита процедура по ЗОП 18.10.2014 възложена
2013-04 09.08.2013 Доставка на остеосинтезни средства и ортопедични стави Открита процедура по ЗОП 18.10.2014 възложена
2013-03 27.04.2013 Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за диализно лечение Открита процедура по ЗОП 18.10.2014 възложена
2013-01 22.01.2013 Приготвяне и доставяне на храна за МБАЛ Русе Открита процедура по ЗОП 18.10.2014 възложена
2012-04 12.12.2012 Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия Открита процедура по ЗОП 21.10.2014 възложена
2012-03 23.11.2012 Денонощна невъоръжена охрана на МБАЛ Русе Открита процедура по ЗОП 18.10.2014 възложена
2012-02 06.11.2012 Доставка на медицински изделия - импланти Открита процедура по ЗОП 18.10.2014 възложена
2012-01 26.10.2012 Периодична доставка по предварителна заявка на лекарствени продукти Открита процедура по ЗОП 18.10.2014 възложена