Печат

Периодична доставка по предварителна заявка на лекарствени продукти

Идентиф. номер 2012-01 Дата 26.10.2012
Заглавие Периодична доставка по предварителна заявка на лекарствени продукти Последна промяна 18.10.2014
Вид Открита процедура по ЗОП Номер в АОП
Статус възложена Номер в РОП

Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на лекарствени продукти за нуждите на лечебния процес в „МБАЛ - Русе" АД по приложена спецификация. В спецификацията са посочени лекарствените продукти, изписани по международно непатентно наименование, анатомотерапевтичен код (АТС-код), лекарствена форма, мярка, прогнозни количества.
 
Поръчката съдържа 62 (шестдесет и две) самостоятелно обособени позиции. Всеки участник има право да представи по едно предложение за изпълнение на поръчката, за една, няколко или всички позиции.

Отваряне на ценови оферти

“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – РУСЕ” АД уведомява всички заинтересовани, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите до понататъшно участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ - РУСЕ" АД, ще се състои на 07.12.2012 г. (петък), в 9.30 часа, в град Русе, в сградата на МБАЛ- Русе АД - Заседателна зала в Хирургичен блок.
Документи за изтегляне:
ФайлОписаниеРазмерДобавенПоследна промяна
Download this file (reshenie.pdf)reshenie.pdfРешение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка199 kB18.10.201418.10.2014
Download this file (obyavlenie.pdf)obyavlenie.pdfОбявление на обществена поръчка394 kB18.10.201418.10.2014
Download this file (documentacia.pdf)documentacia.pdfДокументация за участие в открита процедура354 kB18.10.201418.10.2014
Download this file (specificacia_garancia.pdf)specificacia_garancia.pdfСпецификация, гаранция за участие139 kB18.10.201418.10.2014

Последно обновяване: Неделя, 19 Октомври 2014 08:43