Печат

Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за анестезия, реанимация и диализа...

Идентиф. номер 2013-02 Дата 08.02.2013
Заглавие Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за анестезия, реанимация и диализа... Последна промяна 18.10.2014
Вид Открита процедура по ЗОП Номер в АОП
Статус възложена Номер в РОП

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, принадлежности за ангиография, антисептични средства и дезинфектанти за нуждите на „МБАЛ - РУСЕ" АД


Разяснения

ОТНОСНО: постъпили искания за разяснение на документацията за участие 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО
На основание чл.29, ал.1 от ЗОП са постъпили искания за разяснение на документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, принадлежности за ангиография, антисептични средства и дезинфектанти за нуждите на „МБАЛ-РУСЕ"АД”. 
На основание чл.29, ал.3 и в срока по чл.29, ал.1 от Закона за обществените поръчки, правя следното разяснение по така поставените въпроси: 
Въпрос 1: С какво следва да е съвместима еднократната глава за кръгов ушивател за многократна употреба, диаметър на главата 28-29 мм, височина скобите 4.6-4.8 мм, съгласно позиция № 101? 
Отговор 1: Обособена позиция № 101 - Еднократна глава за кръгов ушивател за многократна употреба, диаметър на главата 28-29 мм, височина скобите 4,6-4,8 мм, съвместима с наличния при възложителя многократен кръгов съшивател, производство на GRENA Ltd, Великобритания. 
Въпрос 2: За какво изделие е предназначена еднократната глава за кръгов ушивател, съгласно позиция № 102? 
Отговор 2: Обособена позиция № 102 - Еднократна глава за кръгов ушивател за многократна употреба, диаметър на главата 30-31 мм, височина скобите 4,6-4,8 мм, съвместима с наличния при възложителя многократен кръгов съшивател, производство на GRENA Ltd, Великобритания. 
 
Изп. Директор: Д-р Нели Петрова

Отваряне на ценови оферти

Комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, принадлежности за ангиография, антисептични средства и дезинфектанти за нуждите на „МБАЛ - РУСЕ" АД", открита с Решение № 67 от 22.01.2013 г. на Изп. директор на „МБАЛ - РУСЕ" АД , обявява, че ценовите оферти ще бъдат отворени и оповестени на 22.10.2013 г. (вторник), в 9.00 часа. в град Русе, в сградата па МБАЛ-Русе АД, 25 кабинет.
Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участници в процедурата или техни изрично упълномощени представители. както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
 
Председател на Комисията: маг.фарм. Пламен Paeв
Документи за изтегляне:
ФайлОписаниеРазмерДобавенПоследна промяна
Download this file (Inf_izp_dog_APR.PDF)Inf_izp_dog_APR.PDFИнформация за изпълнен договор АПР ООД309 kB21.02.201721.02.2017
Download this file (121-4.PDF)121-4.PDFИнформация за изпълнен договор Перфект Медика ООД278 kB13.01.201713.01.2017
Download this file (121-3.PDF)121-3.PDFИнформация за изпълнен договор Интер Бизнес 91 ЕООД279 kB13.01.201713.01.2017
Download this file (121-2.PDF)121-2.PDFИнформация за изпълнен договор Булмар МЛ ООД280 kB13.01.201713.01.2017
Download this file (121-1.PDF)121-1.PDFИнформация за изпълнен договор РСР ЕООД278 kB13.01.201713.01.2017
Download this file (inf_izp_dog_Kontakt_Medikal.PDF)inf_izp_dog_Kontakt_Medikal.PDFИнформация за изпълнен договор2605 kB22.12.201622.12.2016
Download this file (inf_izp_dog_Bulbio.PDF)inf_izp_dog_Bulbio.PDFИнформация за изпълнен договор2612 kB22.12.201622.12.2016
Download this file (inf_izp_dog_MTI.PDF)inf_izp_dog_MTI.PDFИнформация за изпълнен договор2570 kB22.12.201622.12.2016
Download this file (inf_izp_dog_B_Braun.PDF)inf_izp_dog_B_Braun.PDFИнформация за изпълнен договор2578 kB22.12.201622.12.2016
Download this file (2013-02_Plashtane_m.11.2016.pdf)2013-02_Plashtane_m.11.2016.pdfПлащания през м. ноември, 2016 г.204 kB19.12.201619.12.2016
Download this file (2013-02 - vyrnati_garancii_m.10.2016.pdf)2013-02 - vyrnati_garancii_m.10.2016.pdfИнформация за върнати гаранции182 kB20.11.201620.11.2016
Download this file (2013-02_Plashtane_m.10.2016.pdf)2013-02_Plashtane_m.10.2016.pdfПлащания през м. октомври, 2016 г.204 kB20.11.201620.11.2016
Download this file (2013-02_Plashtane_m.09.2016.pdf)2013-02_Plashtane_m.09.2016.pdfПлащания през м. септември, 2016 г.202 kB18.10.201618.10.2016
Download this file (2013-02_Plashtane_m.08.2016.pdf)2013-02_Plashtane_m.08.2016.pdfПлащания през м. август, 2016 г.200 kB19.09.201619.09.2016
Download this file (2013-02_Plashtane_m.07.2016.pdf)2013-02_Plashtane_m.07.2016.pdfПлащания през м. юли, 2016 г.225 kB17.08.201617.08.2016
Download this file (2013-02_Plashtane_m.06.2016.pdf)2013-02_Plashtane_m.06.2016.pdfПлащания през м. юни, 2016 г.189 kB20.07.201620.07.2016
Download this file (2013-02_Plashtane_m.05.2016.pdf)2013-02_Plashtane_m.05.2016.pdfПлащания през м. май, 2016 г.147 kB17.06.201617.06.2016
Download this file (2013-02_Plashtane_m.04.2016.pdf)2013-02_Plashtane_m.04.2016.pdfПлащания през м. април, 2016 г.127 kB19.05.201619.05.2016
Download this file (2013-02_Plashtane_m.03.2016.pdf)2013-02_Plashtane_m.03.2016.pdfПлащания през м. март, 2016 г.35 kB18.04.201618.04.2016
Download this file (2013-02_Plashtane_m.02.2016.pdf)2013-02_Plashtane_m.02.2016.pdfПлащания през м. февруари, 2016 г.43 kB21.03.201621.03.2016
Download this file (2013-02_Plashtane_m.01.2016.pdf)2013-02_Plashtane_m.01.2016.pdfПлащания през м. януари, 2016 г.38 kB11.02.201611.02.2016
Download this file (2013-02_Plashtane_m.12.2015.pdf)2013-02_Plashtane_m.12.2015.pdfПлащания през м. декември, 2015 г.40 kB18.01.201618.01.2016
Download this file (2013-02_Plashtane_m.11.2015.pdf)2013-02_Plashtane_m.11.2015.pdfПлащания през м. ноември, 2015 г.16 kB17.12.201517.12.2015
Download this file (2013-02_Plashtane_m.10.2015.pdf)2013-02_Plashtane_m.10.2015.pdfПлащания през м. октомври, 2015 г.18 kB18.11.201518.11.2015
Download this file (2013-02_Plashtane_m.9.2015.pdf)2013-02_Plashtane_m.9.2015.pdfПлащания през м. септември, 2015 г.20 kB19.10.201519.10.2015
Download this file (2013-02_Plashtane_m.8.2015.pdf)2013-02_Plashtane_m.8.2015.pdfПлащания през м. август, 2015 г.20 kB09.09.201509.09.2015
Download this file (2013-02_Plashtane_m.7.2015.pdf)2013-02_Plashtane_m.7.2015.pdfПлащания през м. юли, 2015 г.18 kB07.08.201507.08.2015
Download this file (2013-02_Plashtane_m.6.2015.pdf)2013-02_Plashtane_m.6.2015.pdfПлащания през м. юни, 2015 г.16 kB17.07.201517.07.2015
Download this file (2013-02_Plashtane_m.5.2015.pdf)2013-02_Plashtane_m.5.2015.pdfПлащания през м. май, 2015 г.18 kB18.06.201518.06.2015
Download this file (2013-02_Plashtane_m.4.2015.pdf)2013-02_Plashtane_m.4.2015.pdfПлащания през м. април, 2015 г.18 kB20.05.201520.05.2015
Download this file (2013-02_Plashtane_m.3.2015.pdf)2013-02_Plashtane_m.3.2015.pdfПлащания през м. март, 2015 г.19 kB20.04.201520.04.2015
Download this file (2013-02_Plashtane_m.2.2015.pdf)2013-02_Plashtane_m.2.2015.pdfПлащания през м. февруари, 2015 г.19 kB19.03.201519.03.2015
Download this file (2013-02_Plashtane_m.1.2015.pdf)2013-02_Plashtane_m.1.2015.pdfПлащания през м. януари, 2015 г.17 kB19.02.201519.02.2015
Download this file (Vyrn_gar_2013-02.pdf)Vyrn_gar_2013-02.pdfИнформация за върнати гаранции16 kB11.02.201511.02.2015
Download this file (Info_izp_Ridakom_2013-0002.pdf)Info_izp_Ridakom_2013-0002.pdfИнформация за изпълнен договор167 kB28.01.201528.01.2015
Download this file (Info_izp_Medicard_2013-0002.pdf)Info_izp_Medicard_2013-0002.pdfИнформация за изпълнен договор169 kB28.01.201528.01.2015
Download this file (Info_izp_Infomed_2013-0002.pdf)Info_izp_Infomed_2013-0002.pdfИнформация за изпълнен договор169 kB28.01.201528.01.2015
Download this file (Info_izp_GUS_2013-0002.pdf)Info_izp_GUS_2013-0002.pdfИнформация за изпълнен договор167 kB28.01.201528.01.2015
Download this file (Info_izp_ELTA90_2013-0002.pdf)Info_izp_ELTA90_2013-0002.pdfИнформация за изпълнен договор170 kB28.01.201528.01.2015
Download this file (Info_izp_EcosMedica_2013-0002.pdf)Info_izp_EcosMedica_2013-0002.pdfИнформация за изпълнен договор171 kB28.01.201528.01.2015
Download this file (Info_izp_Bikomed_2013-0002.pdf)Info_izp_Bikomed_2013-0002.pdfИнформация за изпълнен договор167 kB28.01.201528.01.2015
Download this file (Info_izp_AlegraMedica_2013-0002.pdf)Info_izp_AlegraMedica_2013-0002.pdfИнформация за изпълнен договор169 kB28.01.201528.01.2015
Download this file (Info_izp_AgartaCM_2013-0002.pdf)Info_izp_AgartaCM_2013-0002.pdfИнформация за изпълнен договор169 kB28.01.201528.01.2015
Download this file (2013-02_Plashtane_m.12.2014.pdf)2013-02_Plashtane_m.12.2014.pdfПлащания през м. декември, 2014 г.22 kB19.01.201519.01.2015
Download this file (2013-02_Plashtane_m.11.2014.pdf)2013-02_Plashtane_m.11.2014.pdfПлащания през м. ноември, 2014 г.19 kB19.12.201419.12.2014
Download this file (2013-02_Plashtane_m.10.2014.pdf)2013-02_Plashtane_m.10.2014.pdfСправка за извършени плащания през м. октомври, 2014 г.19 kB19.11.201419.11.2014
Download this file (2013-02_Plashtane_m.09.2014.pdf)2013-02_Plashtane_m.09.2014.pdfПлащания през м. септември, 2014 г.18 kB20.10.201420.10.2014
Download this file (re6_mi_13.pdf)re6_mi_13.pdfРешение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка231 kB18.10.201418.10.2014
Download this file (ob_mi_13.pdf)ob_mi_13.pdfОбявление на обществена поръчка865 kB18.10.201418.10.2014
Download this file (docum_med_izd_2013.pdf)docum_med_izd_2013.pdfДокументация за участие в открита процедура430 kB18.10.201418.10.2014
Download this file (spesifikaciq_garanciq_2013.pdf)spesifikaciq_garanciq_2013.pdfСпецификация, гаранция за участие, прогнозна стойност275 kB18.10.201418.10.2014

Последно обновяване: Неделя, 19 Октомври 2014 08:43