Печат

Доставка на остеосинтезни средства, коленни и тазобедрени ендопротези

Идентиф. номер 2014-01 Дата 01.04.2014
Заглавие Доставка на остеосинтезни средства, коленни и тазобедрени ендопротези Последна промяна 19.10.2014
Вид Открита процедура по ЗОП Номер в АОП
Статус възложена Номер в РОП

Предметът на обществената поръчка е: „Доставка на остеосинтезни средства, коленни и тазобедрени ендопротези за нуждите на отделение «Ортопедия и травматология» на МБАЛ - РУСЕ АД».
Поръчката съдържа 10 ( десет ) самостоятелно обособени позиции. Всеки участник има право да представи по едно предложение за изпълнение на поръчката, за една, няколко или всички обособени позиции. Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите на участниците.
Описание: Периодична доставка по предварителна заявка на медицински изделия - остеосинтезни средства, коленни и тазобедрени ендопротези за нуждите на отделение «Ортопедия и травматология» на МБАЛ - РУСЕ АД». Продуктите, предмет на настоящата поръчка, са посочена по обособени позиции в раздел Б на Обявлението за поръчка и в раздел ІV „Техническа спецификация” на документацията за участие.

Отваряне на ценови оферти

Комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на остеосинтезни средства, коленни и тазобедрени ендопротези за нуждите на отделение «Ортопедия и травматология» на МБАЛ - Русе АД”, открита с Решение № 217 от 31.03.2014 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ-Русе АД обявява, че ценовите оферти ще бъдат отворени и оповестени на 01.07.2014 г. (вторник), в 10.00 часа, в град Русе, в сградата на МБАЛ-Русе АД, 3 кабинет. 
Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участници в процедурата или техни изрично упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
 
Председател на Комисията: доц. д-р Пенчо Косев
Документи за изтегляне:
ФайлОписаниеРазмерДобавенПоследна промяна
Download this file (inf_izp_dog_Aif_Farma.PDF)inf_izp_dog_Aif_Farma.PDFИнформация за изпълнен договор АЙФ ФАРМА ЕООД307 kB06.04.201706.04.2017
Download this file (izp_dog.PDF)izp_dog.PDFИнф за изпълнен д-р ВИ ЕНД ДИ СЪРВИСИС ООД303 kB06.04.201706.04.2017
Download this file (inf_izp_dog_Titanika.PDF)inf_izp_dog_Titanika.PDFИнформация за изпълнен договор ТИТАНИКА 2008 ЕООД302 kB06.04.201706.04.2017
Download this file (inf_izp_dog_Siko_Farma.PDF)inf_izp_dog_Siko_Farma.PDFИнформация за изпълнен договор СИКО ФАРМА ООД301 kB06.04.201706.04.2017
Download this file (2014-01_Plashtane_m.11.2016.pdf)2014-01_Plashtane_m.11.2016.pdfПлащания през м. ноември, 2016 г.205 kB19.12.201619.12.2016
Download this file (2014-01_Plashtane_m.10.2016.pdf)2014-01_Plashtane_m.10.2016.pdfПлащания през м. октомври, 2016 г.207 kB20.11.201620.11.2016
Download this file (2014-01_Plashtane_m.09.2016.pdf)2014-01_Plashtane_m.09.2016.pdfПлащания през м. септември, 2016 г.207 kB18.10.201618.10.2016
Download this file (2014-01_Plashtane_m.08.2016.pdf)2014-01_Plashtane_m.08.2016.pdfПлащания през м. август, 2016 г.207 kB19.09.201619.09.2016
Download this file (2014-01_Plashtane_m.07.2016.pdf)2014-01_Plashtane_m.07.2016.pdfПлащания през м. юли, 2016 г.250 kB17.08.201617.08.2016
Download this file (2014-01_Plashtane_m.06.2016.pdf)2014-01_Plashtane_m.06.2016.pdfПлащания през м. юни, 2016 г.203 kB20.07.201620.07.2016
Download this file (2014-01_Plashtane_m.05.2016.pdf)2014-01_Plashtane_m.05.2016.pdfПлащания през м. май, 2016 г.145 kB17.06.201617.06.2016
Download this file (2014-01_Plashtane_m.04.2016.pdf)2014-01_Plashtane_m.04.2016.pdfПлащания през м. април, 2016 г.133 kB19.05.201619.05.2016
Download this file (2014-01_Plashtane_m.02.2016.pdf)2014-01_Plashtane_m.02.2016.pdfПлащания през м. февруари, 2016 г.41 kB21.03.201621.03.2016
Download this file (2014-01_Plashtane_m.01.2016.pdf)2014-01_Plashtane_m.01.2016.pdfПлащания през м. януари, 2016 г.38 kB11.02.201611.02.2016
Download this file (2014-01_Plashtane_m.12.2015.pdf)2014-01_Plashtane_m.12.2015.pdfПлащания през м. декември, 2015 г.39 kB18.01.201618.01.2016
Download this file (2014-01_Plashtane_m.10.2015.pdf)2014-01_Plashtane_m.10.2015.pdfПлащания през м. октомври, 2015 г.17 kB18.11.201518.11.2015
Download this file (2014-01_Plashtane_m.9.2015.pdf)2014-01_Plashtane_m.9.2015.pdfПлащания през м. септември, 2015 г.19 kB19.10.201519.10.2015
Download this file (Vyrn_gar_2014-01_m9.pdf)Vyrn_gar_2014-01_m9.pdfИнформация за върнати гаранции14 kB09.09.201509.09.2015
Download this file (2014-01_Plashtane_m.8.2015.pdf)2014-01_Plashtane_m.8.2015.pdfПлащания през м. август, 2015 г.19 kB09.09.201509.09.2015
Download this file (info_izp_VesKorekt.pdf)info_izp_VesKorekt.pdfИнформация за изпълнен договор195 kB25.08.201525.08.2015
Download this file (2014-01_Plashtane_m.7.2015.pdf)2014-01_Plashtane_m.7.2015.pdfПлащания през м. юли, 2015 г.17 kB07.08.201507.08.2015
Download this file (2014-01_Plashtane_m.5.2015.pdf)2014-01_Plashtane_m.5.2015.pdfПлащания през м. май, 2015 г.18 kB18.06.201518.06.2015
Download this file (2014-01_Plashtane_m.4.2015.pdf)2014-01_Plashtane_m.4.2015.pdfПлащания през м. април, 2015 г.17 kB20.05.201520.05.2015
Download this file (2014-01_Plashtane_m.3.2015.pdf)2014-01_Plashtane_m.3.2015.pdfПлащания през м. март, 2015 г.18 kB20.04.201520.04.2015
Download this file (2014-01_Plashtane_m.2.2015.pdf)2014-01_Plashtane_m.2.2015.pdfПлащания през м. февруари, 2015 г.17 kB19.03.201519.03.2015
Download this file (2014-01_Plashtane_m.1.2015.pdf)2014-01_Plashtane_m.1.2015.pdfПлащания през м. януари, 2015 г.17 kB19.02.201519.02.2015
Download this file (2014-01_Plashtane_m.12.2014.pdf)2014-01_Plashtane_m.12.2014.pdfПлащания през м. декември, 2014 г.21 kB19.01.201519.01.2015
Download this file (Reshenie.fed)Reshenie.fedРешение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка16 kB19.10.201419.10.2014
Download this file (Objavlenie.fed)Objavlenie.fedОбявление на обществена поръчка79 kB19.10.201419.10.2014
Download this file (Documentacija.doc)Documentacija.docДокументация за участие в открита процедура459 kB19.10.201419.10.2014
Download this file (Oferta.xls)Oferta.xlsОбразец на ценово предложение138 kB19.10.201419.10.2014
Download this file (Iizpulnenie.xls)Iizpulnenie.xlsОбразец за изпълнение на поръчката136 kB19.10.201419.10.2014
Download this file (Specificatia.xls)Specificatia.xlsТехническа спецификация136 kB19.10.201419.10.2014

Последно обновяване: Неделя, 19 Октомври 2014 09:09