2020-07 27.03.2020 „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД“ Открита процедура по ЗОП 21.10.2020 възложена
2020-05 09.03.2020 „Ремонт на покрив на Хирургичен блок на УМБАЛ “Канев“ АД“ Възлагане на обществена поръчка 29.05.2020 възложена
2020-03 10.02.2020 „Денонощна охрана на сградния фонд и прилежащ терен на УМБАЛ „Канев“ АД” Възлагане на обществена поръчка 03.04.2020 възложена
2019-21 23.12.2019 Ремонт на покрив на Хирургичен блок на УМБАЛ “Канев“ АД“ Възлагане на обществена поръчка 04.02.2020 прекратена
2019-16 27.09.2019 Доставка на хигиенни материали за нуждите на УМБАЛ „Канев“ АД” Възлагане на обществена поръчка 15.01.2020 възложена
2019-13 05.08.2019 ”СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ” Възлагане на обществена поръчка 16.01.2020 възложена
2019-12 30.05.2019 "Доставка на ангиографски консумативи за нуждите на УМБАЛ "Канев" АД" Открита процедура по ЗОП 15.01.2020 възложена
2019-07 15.03.2019 "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ "Канев" АД" Открита процедура по ЗОП 01.10.2019 възложена
2019-06 15.03.2019 "Доставка на топлинна енергия за нуждите на УМБАЛ "Канев" АД" Възлагане на обществена поръчка 28.05.2019 възложена
2019-04 22.02.2019 „ Извършване на перални услуги за нуждите на УМБАЛ "КАНЕВ" АД“ Открита процедура по ЗОП 28.05.2019 възложена
2019-02 23.01.2019 „Денонощна охрана на сградния фонд и прилежащ терен на УМБАЛ „Канев“ АД” Възлагане на обществена поръчка 20.03.2019 възложена
2019-01 03.01.2019 „Периодична доставка на медицински газове за нуждите на УМБАЛ "КАНЕВ" АД“ Възлагане на обществена поръчка 20.03.2019 възложена
2018-16 18.10.2018 „Доставка на медицински изделия за хемодиализа“ Открита процедура по ЗОП 21.03.2019 възложена
2018-12 22.08.2018 Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ "Канев" АД Открита процедура по ЗОП 05.11.2018 затворена
2018-11 25.07.2018 Сключване на договори за застраховки Възлагане на обществена поръчка 26.09.2018 затворена
2018-09 12.04.2018 "Доставка на медицински изделия за нуждите на УМБАЛ „Канев“ АД“ Открита процедура по ЗОП 14.08.2018 затворена
2018-07 27.03.2018 "Доставка на ангиографски консумативи за нуждите на УМБАЛ „Канев“ АД Открита процедура по ЗОП 03.05.2018 затворена
2018-04 22.02.2018 „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „Канев” АД” Открита процедура по ЗОП 20.03.2019 възложена
2018-02 26.01.2018 „Доставка на горива за МПС, собственост на УМБАЛ „КАНЕВ” АД” Възлагане на обществена поръчка 23.02.2018 възложена
2018-01 10.01.2018 „Сервизно обслужване на извънгаранционна образно-диагностична апаратура“ Открита процедура по ЗОП 19.02.2018 затворена
2017-13 17.07.2017 "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "УМБАЛ - Русе" АД" Открита процедура по ЗОП 25.09.2017 възложена
2017-09 11.04.2017 "Доставка на хигиенни материали за нуждите на "УМБАЛ Русе" АД" Възлагане на обществена поръчка 27.11.2017 възложена
2017-08 05.04.2017 "Доставка на ангиографски консумативи за нуждите на "УМБАЛ - Русе" АД" Открита процедура по ЗОП 10.08.2017 възложена
2017-07 23.03.2017 "Доставка на медицински изделия за нуждите на "УМБАЛ - Русе" АД" Открита процедура по ЗОП 10.08.2017 възложена
2017-05 13.03.2017 "Доставка на топлинна енергия за нуждите на "УМБАЛ - Русе" АД" Възлагане на обществена поръчка 10.04.2017 възложена
2017-04 14.02.2017 "Доставка на канцеларски материали за нуждите на "УМБАЛ - Русе"АД" Възлагане на обществена поръчка 16.03.2017 възложена
2017-03 03.02.2017 "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "УМБАЛ - Русе" АД" Открита процедура по ЗОП 26.06.2017 възложена
2017-02 17.01.2017 "Денонощна охрана на сградния фонд и прилежащ терен на "УМБАЛ - Русе" АД" Възлагане на обществена поръчка 16.03.2017 възложена
2016-14 12.12.2016 "Доставка на природен газ за нуждите на "МБАЛ - РУСЕ" АД" Възлагане на обществена поръчка 12.01.2017 възложена
2016-12 17.11.2016 „Периодична доставка на медицински газове за нуждите на „МБАЛ – Русе“ АД” Възлагане на обществена поръчка 21.02.2017 възложена
2016-10 11.10.2016 Сключване на договори за застраховки в шест обособени позиции Възлагане на обществена поръчка 24.10.2016 възложена
2016-09 07.10.2016 Основен ремонт и реконструкция на площадкова водопроводна мрежа на „МБАЛ – Русе” АД Възлагане на обществена поръчка 18.11.2016 възложена
2016-04 11.03.2016 ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ Открита процедура по ЗОП 18.11.2016 възложена
2015-09 02.10.2015 Сключване на застрахователни полици по шест обособени позиции Възлагане на обществена поръчка 03.11.2015 възложена
2015-02 30.01.2015 Доставка на топлинна енергия за нуждите на МБАЛ - Русе АД Възлагане на обществена поръчка 09.04.2015 възложена
2015-01 30.01.2015 Доставка на природен газ за нуждите на МБАЛ-Русе АД Възлагане на обществена поръчка 09.09.2015 възложена
2014-13 12.11.2014 Доставка на горива за МПС, собственост на МБАЛ – Русе АД Открита процедура по ЗОП 18.11.2015 прекратена
2014-11 03.11.2014 «Доставка на дуоденоскоп за нуждите на МБАЛ - Русе АД» Възлагане на обществена поръчка 02.11.2016 възложена
2014-10 27.10.2014 ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ Открита процедура по ЗОП 11.03.2016 възложена
2014-09 16.10.2014 Денонощна невъоръжена охрана на МБАЛ Русе Открита процедура по ЗОП 19.10.2015 възложена