Печат

„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 6 бр. апарати за изкуствена белодробна вентилация за нуждите на „УМБАЛ-Русе“ АД”

Идентиф. номер 2017-01 Дата 04.01.2017
Заглавие „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 6 бр. апарати за изкуствена белодробна вентилация за нуждите на „УМБАЛ-Русе“ АД” Последна промяна 05.06.2017
Вид Открита процедура по ЗОП Номер в АОП
Статус възложена Номер в РОП


Във връзка с писмо от Министерство на здравеопазването и указание дадено от   министъра на здравеопазването, Изх. № 20-00-236/06.02.17 г. относно сключени между МЗ и лечебното заведение договори за предоставяне на целеви субсидии за капиталови разходи, уведомяваме всички заинтересовани лица, че временно са преустановени всички действия, свързани с провеждането и приключването на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 6 БР. АПАРАТИ ЗА ИЗКУСТВЕНА БЕЛОДРОБНА ВЕНТИЛАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „УМБАЛ - РУСЕ“ АД“, средствата за реализирането на която са предоставени като целева субсидия за капиталови разходи на УМБАЛ Русе АД от Министерство на здравеопазването. Процесът по организация и реализация на обществената поръчка ще бъде продължен само след изрично уведомление от страна на Министерство на здравеопазването. Във връзка с това, часът и датата за отваряне на офертите по настоящата поръчка ще оповестени по реда, предвиден в ЗОП.

 

Уведомления

Във връзка с писмо от Министерство на здравеопазването и указание дадено от   министъра на здравеопазването, Изх. № 20-00-236/25.04.17 г., относно сключени между МЗ и лечебното заведение договори за предоставяне на целеви субсидии за капиталови разходи, уведомяваме всички заинтересовани лица, че всички временно преустановени действия, свързани с провеждането и приключването на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 6 БР. АПАРАТИ ЗА ИЗКУСТВЕНА БЕЛОДРОБНА ВЕНТИЛАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „УМБАЛ - РУСЕ“ АД“, средствата за реализирането на която са предоставени като целева субсидия за капиталови разходи на „УМБАЛ-Русе“ АД от Министерство на здравеопазването, продължават.

Във връзка с това, офертите по настоящата поръчка ще бъдат разгледани от комисия, назначена със заповед на изп. директор на „УМБАЛ – Русе“ АД, на 05.05.2017 г. /петък/, от 10:00 ч., в административната сграда на „УМБАЛ – Русе“ АД, кабинет № 8 /главна медицинска сестра/.

Отваряне на ценови оферти

Комисията за провеждане на открита процедураза възлагане на обществена поръчка с предмет „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 6 БР. АПАРАТИ ЗА ИЗКУСТВЕНА БЕЛОДРОБНА ВЕНТИЛАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „УМБАЛ - РУСЕ“ АД“, обявява, че ценовите предложения ще бъдат отворени и оповестени на 11.05.2017 г. /четвъртък/, от 10:00 часа, в гр. Русе, сградата на УМБАЛ - Русе АД, кабинет № 8 /главна медицинска сестра/.

Отварянето на ценовите предложения се извършва публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата на УМБАЛ-Русе АД.
Документи за изтегляне:
ФайлОписаниеРазмерДобавенПоследна промяна
Download this file (Obyvl_prikl_dog_Drager.PDF)Obyvl_prikl_dog_Drager.PDFОбявление за приключил договор Дрегер Медикал ЕООД327 kB27.07.201727.07.2017
Download this file (Obyvl_vuzl_poruchka_Drager.PDF)Obyvl_vuzl_poruchka_Drager.PDFОбявление за възложена поръчка676 kB08.06.201708.06.2017
Download this file (Dog_Drager.PDF)Dog_Drager.PDFДоговор Дрегер Медикал България ЕООД2927 kB08.06.201708.06.2017
Download this file (Resh_klasirane_belodrobna.PDF)Resh_klasirane_belodrobna.PDFРешение за класиране248 kB11.05.201711.05.2017
Download this file (Doklad_belodrobna.PDF)Doklad_belodrobna.PDFДоклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП940 kB11.05.201711.05.2017
Download this file (Protokol_2_belodrobna.PDF)Protokol_2_belodrobna.PDFПротокол № 2 отваряне ценови предложения606 kB11.05.201711.05.2017
Download this file (Protokol_1_otvaryne_oferti.PDF)Protokol_1_otvaryne_oferti.PDFПротокол № 1 отваряне на оферти597 kB11.05.201711.05.2017
Download this file (Suobshtenie_cenovi_oferti.doc)Suobshtenie_cenovi_oferti.docСъобщение отваряне на плик "Предлагани ценови параметри"27 kB05.05.201705.05.2017
Download this file (Съобщение продължаване обществена поръчка.doc)Съобщение продължаване обществена поръчка.docСъобщение за продължаване действията по обществената поръчка23 kB02.05.201702.05.2017
Download this file (ЕЕДОП - Приложение 1.doc)ЕЕДОП - Приложение 1.docЕЕДОП - Приложение 1196 kB05.01.201705.01.2017
Download this file (documentacia_belodrobna_ventilaciyq.doc)documentacia_belodrobna_ventilaciyq.docДокументация, техническа спецификация, приложения283 kB05.01.201705.01.2017
Download this file (obqvlenie_AOP.pdf)obqvlenie_AOP.pdfОбявление за откриване на процедура АОП281 kB05.01.201705.01.2017
Download this file (Reshenie_otkrivane_AOP .pdf)Reshenie_otkrivane_AOP .pdfРешение за откриване на процедура АОП222 kB05.01.201705.01.2017
Download this file (Reshenie_otkrivane_aparatura_belodrobna_ventilaciq.pdf)Reshenie_otkrivane_aparatura_belodrobna_ventilaciq.pdfРешение за откриване на процедура148 kB05.01.201705.01.2017

Последно обновяване: Понеделник, 05 Юни 2017 08:56