Печат

"Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "УМБАЛ - Русе" АД"

Идентиф. номер 2017-03 Дата 03.02.2017
Заглавие "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "УМБАЛ - Русе" АД" Последна промяна 26.06.2017
Вид Открита процедура по ЗОП Номер в АОП
Статус възложена Номер в РОП


Уведомления

Съобщение за провеждане на публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти на обществена поръчка по определени позиции(номенклатурни единици) , с предмет Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ – РУСЕ АД, открита с Решение №  93/ 03.02.2017 г. на Изпълнителния директор на „УМБАЛ - Русе" АД

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

            Ще се проведе публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти на обществена поръчка по определени позиции (номенклатурни единици), с предмет Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ – РУСЕ АД, открита с Решение №  93/ 03.02.2017 г. на Изпълнителния директор на „УМБАЛ - Русе" АД, както следва:

            На 12.05.2017 г., 10:00 часа, в сградата на „УМБАЛ – Русе” АД, гр. Русе, ул. „Независимост” № 2, кабинет № 8 (Главна медицинска сестра), комисията, назначена със № 191 / 14.03.2017 г., 16:30 часа, на Изп. директор на УМБАЛ- Русе АД - за разглеждане и оценка на оферти по обществена поръчка с предмет Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ – РУСЕ АД, на основание чл. 58, ал. 3 от ППЗОП, ще проведе публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място участници с еднакви оферти по следните обособени позиции и номенклатурни единици:

            Обособена позиция 1, номенклатурни единици 1.193;1.342 ;1.377

            Обособена позиция 3, номенклатурни единици 3.26;3.32

            Публичният жребий за определяне на изпълнител, ще се проведе по определени номенклатурни единици между класираните на първо място еднакви ценови предложения на участниците, както следва:

            Обособена позиция 1, номенклатурна единица 1.193 - „МС Фарма” АД и „Фаркол” АД

            Обособена позиция 1, номенклатурна единица 1.342 - „Медекс” ООД  и „Фаркол” АД

            Обособена позиция 1, номенклатурна единица 1.377 - „Софарма Трейдинг” АД и „Фаркол” АД

            Обособена позиция 3, номенклатурна единица 3.26 - „Софарма Трейдинг” АД и „Фьоникс Фарма” ЕООД

            Обособена позиция 3, номенклатурна единица 3.32 - „Софарма Трейдинг” АД и „Фьоникс Фарма” ЕООД

 

            Резултатите от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти от проведения публичен жребий ще бъдат отразени в протокол.                                                           

 

 

                                                           Председател на комисията: ........................................                                                                                                     Ирина Георгиева

Отваряне на ценови оферти

Комисията за провеждане на открита процедураза възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ – РУСЕ АД“, обявява, че ценовите предложение ще бъдат отворени и оповестени на 07.04.2017 г. /петък/, от 10:00 часа, в гр. Русе, сградата на УМБАЛ - Русе АД, кабинет № 8 /главна медицинска сестра/.

Отварянето на ценовите предложения се извършва публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата на УМБАЛ-Русе АД.

Документи за изтегляне:
File / URLОписаниеРазмерДобавенПоследна промяна
Download this file (Алфа Фармасютикълс.pdf)Алфа Фармасютикълс.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка Алта Фармасютикълс ЕООД 260 kB29.10.201829.10.2018
Download this file (Търговска лига.pdf)Търговска лига.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка Търговска Лига НАЦ АД266 kB29.10.201829.10.2018
Download this file (Химимпорт.pdf)Химимпорт.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка ХИМИМПОРТ289 kB15.10.201815.10.2018
Download this file (Фьоникс_dogovor_23.06.pdf)Фьоникс_dogovor_23.06.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка_ФЬОНИКС_договор от 23.06280 kB15.10.201815.10.2018
Download this file (Фьоникс.pdf)Фьоникс.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка ФЬОНИКС292 kB15.10.201815.10.2018
Download this file (ФАРКОЛ2.pdf)ФАРКОЛ_договор от 23.06Обявление за приключване на договор за обществена поръчка_ФАРКОЛ_договор от 23.06293 kB15.10.201815.10.2018
Download this file (ФАРКОЛ.pdf)ФАРКОЛ.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка ФАРКОЛ289 kB15.10.201815.10.2018
Download this file (РСР.pdf)РСР.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка РСР296 kB15.10.201815.10.2018
Download this file (ПРО ФАРМАЦИЯ.pdf)ПРО ФАРМАЦИЯ.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД291 kB15.10.201815.10.2018
Download this file (МС ФАРМА.pdf)МС ФАРМА.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка МС ФАРМА293 kB15.10.201815.10.2018
Download this file (Медофарма.pdf)Медофарма.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка Медофарма283 kB15.10.201815.10.2018
Download this file (Медекс_dogovor_23.06.pdf)Медекс_dogovor_23.06.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка_Медекс_договор от 23.06299 kB15.10.201815.10.2018
Download this file (Медекс.pdf)Медекс.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка Медекс292 kB15.10.201815.10.2018
Download this file (Екос Медика.pdf)Екос Медика.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка Екос Медика295 kB15.10.201815.10.2018
Download this file (Ей едн Ди Фарма България.pdf)Ей едн Ди Фарма България.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка Ей енд Ди Фарма Бългаария302 kB15.10.201815.10.2018
Download this file (БУЛМАР МЛ.pdf)БУЛМАР МЛ.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка Булмар МЛ291 kB15.10.201815.10.2018
Download this file (Б.Браун.pdf)Б.Браун.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка Б.Браун292 kB15.10.201815.10.2018
Download this file (SOFARMA 2088.pdf)SOFARMA 2088.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД 2088281 kB25.09.201825.09.2018
Download this file (SOFARMA 2069.pdf)SOFARMA 2069.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД 2069283 kB25.09.201825.09.2018
Download this file (Aneks_B_Braun.PDF)Aneks_B_Braun.PDFДопълнително споразумение "Б. Браун Медикал" ЕООД360 kB18.12.201718.12.2017
Download this file (Dog_Sofarma_2088.pdf)Dog_Sofarma_2088.pdfДоговор "Софарма Трейдинг" АД1508 kB19.07.201719.07.2017
Download this file (Dog_Medeks_2087.pdf)Dog_Medeks_2087.pdfДоговор "Медекс" ООД1414 kB19.07.201719.07.2017
Download this file (Dog_Fioniks_farma_2085.pdf)Dog_Fioniks_farma_2085.pdfДоговор "Фьоникс Фарма" ЕООД1690 kB19.07.201719.07.2017
Download this file (Dog_Farkol_2086.pdf)Dog_Farkol_2086.pdfДоговор " Фаркол" АД1807 kB19.07.201719.07.2017
Download this file (Obyvl_vuzl_poruch_lekarstva_2.PDF)Obyvl_vuzl_poruch_lekarstva_2.PDFОбявление за възложена поръчка1242 kB19.07.201719.07.2017
Download this file (Dog_Turg_liga_2071.pdf)Dog_Turg_liga_2071.pdfДоговор "Търговска лига НАЦ" АД1621 kB17.07.201717.07.2017
Download this file (Dog_Sofarma_2069.pdf)Dog_Sofarma_2069.pdfДоговор "Софарма Трейдинг" АД2409 kB17.07.201717.07.2017
Download this file (Dog_RSR_2070.pdf)Dog_RSR_2070.pdfДоговор "РСР" ЕООД1627 kB17.07.201717.07.2017
Download this file (Dog_Profarmacia_2068.pdf)Dog_Profarmacia_2068.pdfДоговор "Про Фармация" ЕООД1643 kB17.07.201717.07.2017
Download this file (Dog_Medofarma_2072.pdf)Dog_Medofarma_2072.pdfДоговор "Медофарма" ЕООД1542 kB17.07.201717.07.2017
Download this file (Dog_Medeks_2073.pdf)Dog_Medeks_2073.pdfДоговор "Медекс" ООД3481 kB17.07.201717.07.2017
Download this file (Dog_Himimport_2078.pdf)Dog_Himimport_2078.pdfДоговор "Химимпорт Фарма" АД1872 kB17.07.201717.07.2017
Download this file (Dog_Fioniks_2077.pdf)Dog_Fioniks_2077.pdfДоговор "Фьоникс Фарма" ЕООД3022 kB17.07.201717.07.2017
Download this file (Dog_Farkol_2075.pdf)Dog_Farkol_2075.pdfДоговор " Фаркол" АД2641 kB17.07.201717.07.2017
Download this file (Dog_Ekos Medica_2064.pdf)Dog_Ekos Medica_2064.pdfДоговор "Екос Медика" ООД1562 kB17.07.201717.07.2017
Download this file (Dog_Ei end Di Farma_2076.pdf)Dog_Ei end Di Farma_2076.pdfДоговор " Ей енд Ди Фарма България" ЕАД2494 kB17.07.201717.07.2017
Download this file (Dog_Bulmar_2065.pdf)Dog_Bulmar_2065.pdfДоговор" Булмар МЛ" ООД1542 kB17.07.201717.07.2017
Download this file (Dog_BBraun_2066.pdf)Dog_BBraun_2066.pdfДоговор "Б. Браун Медикал" ЕООД2028 kB17.07.201717.07.2017
Download this file (Dog_Alta_Farmasut_2067.pdf)Dog_Alta_Farmasut_2067.pdfДоговор "Алта Фармасютикълс"ЕООД1708 kB17.07.201717.07.2017
Download this file (Obyvl_vuzl_porucka_Lekarstva.PDF)Obyvl_vuzl_porucka_Lekarstva.PDFОбявление за възложена поръчка2254 kB17.07.201717.07.2017
Download this file (Dog_MC_Farma.pdf)Dog_MC_Farma.pdfДоговор за доставка1016 kB17.07.201717.07.2017
Download this file (Ob_Vuzl_Poruc_Prekr_Nom_Ed_Lek.PDF)Ob_Vuzl_Poruc_Prekr_Nom_Ed_Lek.PDFОбявление - прекратени позиции919 kB07.07.201707.07.2017
Download this file (Resh_klasirane_lekarstva_2_otm.PDF)Resh_klasirane_lekarstva_2_otm.PDFРешение за класиране - отм.336 kB08.06.201708.06.2017
Download this file (Resh_klasirane_lekarstva_2.PDF)Resh_klasirane_lekarstva_2.PDFРешение за класиране участник 2328 kB08.06.201708.06.2017
Access this URL (http://www.mbal-ruse.ga/attachments/article/351/Reshenie_klasirane.pdf)Reshenie_klasirane.pdfРешение класиране20361 kB23.05.201723.05.2017
Access this URL (http://www.mbal-ruse.ga/attachments/article/351/Prilojenie_Protokol_4.pdf)Prilojenie_Protokol_4.pdfПриложение към Протокол 411077 kB23.05.201723.05.2017
Access this URL (http://www.mbal-ruse.ga/attachments/article/352/Prilojenie_Protokol_3.pdf)Prilojenie_Protokol_3.pdfПриложение към Протокол 313394 kB23.05.201723.05.2017
Download this file (Doklad_lekarstva.PDF)Doklad_lekarstva.PDFДоклад по чл. 60 от ППЗОП1808 kB23.05.201723.05.2017
Download this file (Protokol_4_lekarstva.PDF)Protokol_4_lekarstva.PDFПротокол № 41096 kB23.05.201723.05.2017
Download this file (Protokol_3_lekarstva.PDF)Protokol_3_lekarstva.PDFПротокол № 3 - отваряне ценови предложения1349 kB23.05.201723.05.2017
Download this file (Suobshtenie_jribii_lekarstva.PDF)Suobshtenie_jribii_lekarstva.PDFСъобщение провеждане на жребий173 kB09.05.201709.05.2017
Download this file (Suobshtenie_cenovi_oferti.doc)Suobshtenie_cenovi_oferti.docСъобщение отваряне на плик "Предлагани ценови параметри"26 kB04.04.201704.04.2017
Download this file (Protokol_2_lekarstva.PDF)Protokol_2_lekarstva.PDFПротокол № 2 - допълнителни документи751 kB04.04.201704.04.2017
Download this file (Protokol_1_lekarstva.PDF)Protokol_1_lekarstva.PDFПротокол № 1 отваряне на оферти1116 kB27.03.201727.03.2017
Download this file (Prilojenie_9_Cenovo_predlojenie.xls)Prilojenie_9_Cenovo_predlojenie.xlsПриложение № 9 - Ценово предложение225 kB08.02.201708.02.2017
Download this file (Prilojenie_8_Predlojenie_za_izpalnenie_na_porachkata.xls)Prilojenie_8_Predlojenie_za_izpalnenie_na_porachkata.xlsПриложение № 8 - Предложение за изпълнение на поръчката161 kB08.02.201708.02.2017
Download this file (Prilojenie_7_Tehnicheska_specifikaciq.xls)Prilojenie_7_Tehnicheska_specifikaciq.xlsПриложение № 7 - Техническа спецификация191 kB08.02.201708.02.2017
Download this file (ЕЕДОП - Приложение 1.doc)ЕЕДОП - Приложение 1.docЕЕДОП - Приложение 1196 kB08.02.201708.02.2017
Download this file (Docum.doc)Docum.docДокументация268 kB08.02.201708.02.2017
Download this file (Obyvlenie_AOP.PDF)Obyvlenie_AOP.PDFОбявление за поръчка858 kB03.02.201703.02.2017
Download this file (Reshenie_otkrivane_AOP.PDF)Reshenie_otkrivane_AOP.PDFРешение откриване АОП493 kB03.02.201703.02.2017
Download this file (Reshenie_otkrivane.PDF)Reshenie_otkrivane.PDFРешение за откриване на процедура184 kB03.02.201703.02.2017

Последно обновяване: Понеделник, 26 Юни 2017 18:30