Печат

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД“

Идентиф. номер 2020-07 Дата 27.03.2020
Заглавие „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД“ Последна промяна 21.10.2020
Вид Открита процедура по ЗОП Номер в АОП 00298-2020-0005
Статус възложена Номер в РОП  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с извършени промени в обявление за обществена поръчка с предмет: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД“ и удължаване на срока за получаване на оферти е изпратено обявление за изменение за публикуване в Регистъра на обществените поръчки и в „Официален вестник“ на Европейския съюз. От датата на публикуване на изменението в „Официален вестник на Европейския съюз“ в електронната преписка на поръчката в профила на купувача ще се публикува актуализирания документ.

22.04.2020 г.

Разяснения

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД“

публикувам разяснение с Изх.№939/14.05.2020 г.

дата:15.05.2020 г.

Уведомления

Изх.№1501/10.08.2020 г.

 

 

ДО

Участниците в обществена поръчка

Открита процедура

00298-2020-0005

публикувана в РОП на 27.03.2020 г.

 

Относно:  изпълнение на разпоредбата на чл.58, ал.3  от ППЗОП

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомявам Ви, че във връзка с обществена поръчка  с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „Канев“ АД“, открита с Решение №138/ 24.03.2020 г., по партида  00298-2020-0005, ще се проведе публичния жребий – 18.08.2020 г., 10:00 часа, в сградата на УМБАЛ „Канев” АД, гр. Русе, ул. „Независимост” № 2, кабинет № 8 (Главна медицинска сестра). Публичният жребий ще бъде проведен между  участници съгласно съобщението по-долу.

И.Г.(п)

Председател на комисия, назначена със

Заповед №225/26.05.2020 г.


Отваряне на ценови оферти

Изх.№1246/03.07.2020 г.

 

 

ДО

Участниците в обществена поръчка

Открита процедура

00298-2020-0005

публикувана в РОП на 27.03.2020 г.

 

Относно:  изпълнение на разпоредбата на чл.57, ал.4 от ППЗОП

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомявам Ви, че на 09.07.2020 г. (четвъртък), от 10:00 часа, в кабинет №8 –(главна медицинска сестра), в гр.Русе, сградата на УМБАЛ „Канев“ АД, ще се проведе публично заседание по отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници в обществена поръчка открита процедура с предмет:„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД“, открита с Решение №138/ 24.03.2020 г.

На публичното заседание, могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 

И.Г.(п)

Председател на комисия, назначена със

Заповед №225/26.05.2020 г.

Документи за изтегляне:
File / URLОписаниеРазмерДобавенПоследна промяна
Download this file (obiavlenie prikl 3468.pdf)obiavlenie prikl 3468.pdfОбявление за приключване на договор 34682094 kB16.06.202216.06.2022
Download this file (obiavlenie prikl 3459.pdf)obiavlenie prikl 3459.pdfОбявление за приключване на договор 34592132 kB27.05.202227.05.2022
Download this file (obiavlenie prikl 3458.pdf)obiavlenie prikl 3458.pdfОбявление за приключване на договор 34582017 kB27.05.202227.05.2022
Download this file (obiavlenie prikl 3456.pdf)obiavlenie prikl 3456.pdfОбявление за приключване на договор 34562119 kB27.05.202227.05.2022
Download this file (obiavlenie prikl 3454.pdf)obiavlenie prikl 3454.pdfОбявление за приключване на договор 34542014 kB27.05.202227.05.2022
Download this file (obiavlenie prikl 3453.pdf)obiavlenie prikl 3453.pdfОбявление за приключване на договор 34532121 kB26.05.202226.05.2022
Download this file (obiavlenie prikl 3452.pdf)obiavlenie prikl 3452.pdfОбявление за приключване на договор 34522020 kB26.05.202226.05.2022
Download this file (obiavlenie prikl 3451.pdf)obiavlenie prikl 3451.pdfОбявление за приключване на договор 34512120 kB26.05.202226.05.2022
Download this file (obiavlenie prikl 3447.pdf)obiavlenie prikl 3447.pdfОбявление за приключване на договор 34472020 kB26.05.202226.05.2022
Download this file (obiavlenie prikl 3446.pdf)obiavlenie prikl 3446.pdfОбявление за приключване на договор 34462097 kB26.05.202226.05.2022
Download this file (обявление за приключване на договор 3448.pdf)обявление за приключване на договор 3448.pdfОбявление за приключване на договор 34482084 kB19.04.202219.04.2022
Download this file (обявление за приключване на договор 3450.pdf)обявление за приключване на договор 3450.pdfОбявление за приключване на договор 34502083 kB19.04.202219.04.2022
Download this file (Обявление за приключване на договор 3455.pdf)Обявление за приключване на договор 3455.pdfОбявление за приключване на договор 34552032 kB19.04.202219.04.2022
Download this file (ob_prikl_3449.pdf)ob_prikl_3449.pdfОбявление за приключване на договор 34492105 kB21.03.202221.03.2022
Download this file (Obyavlenie_izmenenie_3446.pdf)Obyavlenie_izmenenie_3446.pdfОбявление за изменение 34463402 kB22.10.202122.10.2021
Download this file (Obyavlenie_izmenenie_3447.pdf)Obyavlenie_izmenenie_3447.pdfОбявление за изменение 34473402 kB22.10.202122.10.2021
Download this file (Obyavlenie_izmenenie_3448.pdf)Obyavlenie_izmenenie_3448.pdfОбявление за изменение 34483402 kB22.10.202122.10.2021
Download this file (Obyavlenie_izmenenie_3449.pdf)Obyavlenie_izmenenie_3449.pdfОбявление за изменение 34493402 kB22.10.202122.10.2021
Download this file (Obyavlenie_izmenenie_3450.pdf)Obyavlenie_izmenenie_3450.pdfОбявление за изменение 34503402 kB22.10.202122.10.2021
Download this file (Obyavlenie_izmenenie_3451.pdf)Obyavlenie_izmenenie_3451.pdfОбявление за изменение 34513402 kB22.10.202122.10.2021
Download this file (Obyavlenie_izmenenie_3452.pdf)Obyavlenie_izmenenie_3452.pdfОбявление за изменение 34523402 kB22.10.202122.10.2021
Download this file (Obyavlenie_izmenenie_3453.pdf)Obyavlenie_izmenenie_3453.pdfОбявление за изменение 34533402 kB22.10.202122.10.2021
Download this file (Obyavlenie_izmenenie_3454.pdf)Obyavlenie_izmenenie_3454.pdfОбявление за изменение 34543402 kB22.10.202122.10.2021
Download this file (Obyavlenie_izmenenie_3455.pdf)Obyavlenie_izmenenie_3455.pdfОбявление за изменение 34553402 kB22.10.202122.10.2021
Download this file (Obyavlenie_izmenenie_3456.pdf)Obyavlenie_izmenenie_3456.pdfОбявление за изменение 34563402 kB22.10.202122.10.2021
Download this file (Obyavlenie_izmenenie_3458.pdf)Obyavlenie_izmenenie_3458.pdfОбявление за изменение 34583402 kB22.10.202122.10.2021
Download this file (Obyavlenie_izmenenie_3459.pdf)Obyavlenie_izmenenie_3459.pdfОбявление за изменение 34593402 kB22.10.202122.10.2021
Download this file (Obyavlenie_izmenenie_3468.pdf)Obyavlenie_izmenenie_3468.pdfОбявление за изменение 34683402 kB22.10.202122.10.2021
Download this file (Aneks_dogovor_3446.pdf)Aneks_dogovor_3446.pdfАнекс към Договор 3446680 kB22.10.202122.10.2021
Download this file (Aneks_dogovor_3447.pdf)Aneks_dogovor_3447.pdfАнекс към Договор 3447680 kB22.10.202122.10.2021
Download this file (Aneks_dogovor_3448.pdf)Aneks_dogovor_3448.pdfАнекс към Договор 3448680 kB22.10.202122.10.2021
Download this file (Aneks_dogovor_3449.pdf)Aneks_dogovor_3449.pdfАнекс към Договор 3449680 kB22.10.202122.10.2021
Download this file (Aneks_dogovor_3450.pdf)Aneks_dogovor_3450.pdfАнекс към Договор 3450680 kB22.10.202122.10.2021
Download this file (Aneks_dogovor_3451.pdf)Aneks_dogovor_3451.pdfАнекс към Договор 3451680 kB22.10.202122.10.2021
Download this file (Aneks_dogovor_3452.pdf)Aneks_dogovor_3452.pdfАнекс към Договор 3452680 kB22.10.202122.10.2021
Download this file (Aneks_dogovor_3453.pdf)Aneks_dogovor_3453.pdfАнекс към Договор 3453680 kB22.10.202122.10.2021
Download this file (Aneks_dogovor_3454.pdf)Aneks_dogovor_3454.pdfАнекс към Договор 3454680 kB22.10.202122.10.2021
Download this file (Aneks_dogovor_3455.pdf)Aneks_dogovor_3455.pdfАнекс към Договор 3455680 kB22.10.202122.10.2021
Download this file (Aneks_dogovor_3456.pdf)Aneks_dogovor_3456.pdfАнекс към Договор 3456680 kB22.10.202122.10.2021
Download this file (Aneks_dogovor_3458.pdf)Aneks_dogovor_3458.pdfАнекс към Договор 3458680 kB22.10.202122.10.2021
Download this file (Aneks_dogovor_3459.pdf)Aneks_dogovor_3459.pdfАнекс към Договор 3459680 kB22.10.202122.10.2021
Download this file (Aneks_dogovor_3468.pdf)Aneks_dogovor_3468.pdfАнекс към Договор 3468680 kB22.10.202122.10.2021
Access this URL (http://umbalkanev.neograffiti.net/452/obyavlenie-vazlojena-porachka.pdf)obyavlenie-vazlojena-porachka.pdfОбявление за възложена поръчка0.2 kB20.10.202020.10.2020
Access this URL (http://umbalkanev.neograffiti.net/452/3468.pdf)3468.pdfДоговор 34680.2 kB20.10.202020.10.2020
Access this URL (http://umbalkanev.neograffiti.net/452/3459.pdf)3459.pdfДоговор 34590.2 kB20.10.202020.10.2020
Access this URL (http://umbalkanev.neograffiti.net/452/3458.pdf)3458.pdfДоговор 34580.2 kB20.10.202020.10.2020
Access this URL (http://umbalkanev.neograffiti.net/452/3456.pdf)3456.pdfДоговор 34560.2 kB20.10.202020.10.2020
Access this URL (http://umbalkanev.neograffiti.net/452/3455.pdf)3455.pdfДоговор 34550.2 kB20.10.202020.10.2020
Access this URL (http://umbalkanev.neograffiti.net/452/3454.pdf)3454.pdfДоговор 34540.2 kB20.10.202020.10.2020
Access this URL (http://umbalkanev.neograffiti.net/452/3453.pdf)3453.pdfДоговор 34530.2 kB20.10.202020.10.2020
Access this URL (http://umbalkanev.neograffiti.net/452/3452.pdf)3452.pdfДоговор 34520.2 kB20.10.202020.10.2020
Access this URL (http://umbalkanev.neograffiti.net/452/3451.pdf)3451.pdfДоговор 34510.2 kB20.10.202020.10.2020
Access this URL (http://umbalkanev.neograffiti.net/452/3450.pdf)3450.pdfДоговор 34500.2 kB20.10.202020.10.2020
Access this URL (http://umbalkanev.neograffiti.net/452/3449.pdf)3449.pdfДоговор 34490.2 kB20.10.202020.10.2020
Access this URL (http://umbalkanev.neograffiti.net/452/3448.pdf)3448.pdfДоговор 34480.2 kB20.10.202020.10.2020
Access this URL (http://umbalkanev.neograffiti.net/452/3447.pdf)3447.pdfДоговор 34470.2 kB20.10.202020.10.2020
Access this URL (http://umbalkanev.neograffiti.net/452/3446.pdf)3446.pdfДоговор 34460.2 kB20.10.202020.10.2020
Download this file (Решение 448.pdf)Решение 448.pdfРешение 448/21.09.2020701 kB21.09.202021.09.2020
Download this file (Reshenie__422.pdf)Reshenie__422.pdfРешение 422/09.09.2020 г.954 kB09.09.202009.09.2020
Download this file (Приложение ОП2 Решение 405.pdf)Приложение ОП2 Решение 405.pdfПриложение 1 ОП2 към Решение 4054019 kB26.08.202026.08.2020
Download this file (Приложение ОП1 Решение 405-min.pdf)Приложение ОП1 Решение 405-min.pdfПриложение 1 ОП1 към Решение 4053835 kB26.08.202026.08.2020
Download this file (Reshenie 405.pdf)Reshenie 405.pdfРешение №405/26.08.2020 г.1309 kB26.08.202026.08.2020
Download this file (Prilovenie  za OP 1  Protokol_4.pdf)Prilovenie za OP 1 Protokol_4.pdfПриложение 1 ОП1 към Протокол 45773 kB26.08.202026.08.2020
Download this file (Prilojenie 1 OP2 - Protokol 4.pdf)Prilojenie 1 OP2 - Protokol 4.pdfПриложение 1 ОП2 към Протокол 43853 kB26.08.202026.08.2020
Download this file (Protokol 4_lekarstva.pdf)Protokol 4_lekarstva.pdfПротокол 41066 kB26.08.202026.08.2020
Download this file (Доклад_compressed.pdf)Доклад_compressed.pdfДоклад1640 kB26.08.202026.08.2020
Download this file (Съобщение жребий.pdf)Съобщение жребий.pdfСъобщение за жребий322 kB10.08.202010.08.2020
Download this file (Protokol 3_lekarstva.pdf)Protokol 3_lekarstva.pdfПротокол 33055 kB10.08.202010.08.2020
Download this file (Protokol 2_lekarstva.pdf)Protokol 2_lekarstva.pdfПротокол 25184 kB10.08.202010.08.2020
Download this file (Suobshtenie.pdf)Suobshtenie.pdfСъобщение за отваряне на ценови предложения142 kB03.07.202003.07.2020
Download this file (Protokol_1 lek.pdf)Protokol_1 lek.pdfПротокол 12281 kB24.06.202024.06.2020
Download this file (otgovor lekarstva.pdf)otgovor lekarstva.pdfРазяснение по документация с Изх.939/14.05.2020 г.448 kB15.05.202015.05.2020
Download this file (objvlenie za izmenenie.pdf)objvlenie za izmenenie.pdfРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация737 kB23.04.202023.04.2020
Download this file (Приложение 8 - Ценово предложение_Предлагани ценови параметри.xls)Приложение 8 - Ценово предложение_Предлагани ценови параметри.xlsЦеново предложение227 kB27.03.202027.03.2020
Download this file (Приложение 7 - Предложение за изпълнение на поръчката.xls)Приложение 7 - Предложение за изпълнение на поръчката.xlsПредложение за изпълнение176 kB27.03.202027.03.2020
Download this file (Приложение 4 - Техническа спецификация.xls)Приложение 4 - Техническа спецификация.xlsТехническа спецификация 196 kB27.03.202027.03.2020
Download this file (espd-request.xml)espd-request.xmlеЕЕДОП xml134 kB27.03.202027.03.2020
Download this file (espd-request.pdf)espd-request.pdfeEEDOP88 kB27.03.202027.03.2020
Download this file (Documentacia_lekarstva 2020.doc)Documentacia_lekarstva 2020.docДокументация за участие с образци 396 kB27.03.202027.03.2020
Download this file (Обявление лекарства.pdf)Обявление лекарства.pdfОбявление 1674 kB27.03.202027.03.2020
Download this file (Решение лекарства.pdf)Решение лекарства.pdfРешение за откриване618 kB27.03.202027.03.2020

Последно обновяване: Понеделник, 20 Юни 2022 05:20