Печат

Заместник-министър д-р Адам Персенски ще участва в пресконференция в МБАЛ Русе

В сряда, 9 декември, от 13 часа в конферентната зала на МБАЛ Русе ще се проведе заключителната пресконференция по проект BG161РО001/1.1-08/2010/006 „Eвропейско качество на здравеопазване чрез реконструкция и енергийна ефективност в МБАЛ - Русе АД“.
 
Участие в пресконференцията ще вземат заместник-министърът на здравеопазването д-р Адам Персенски, изпълнителният директор на лечебното заведение д-р Иван Стоянов, г-жа Марияна Василева, ръководител СРИП на Министерство на здравеопазването, служители на лечебното заведение, представители на местната власт и др.
Основната цел на проект BG161РО001/1.1-08/2010/006 „Eвропейско качество на здравеопазване чрез реконструкция и енергийна ефективност в МБАЛ-Русе АД“ е подобряване и модернизиране на здравната инфраструктура на МБАЛ-Русе чрез въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване за прилагане на високотехнологични болнични дейности по отношение на диагностиката и лечението на злокачествени заболявания.
В изпълнение на проекта са доставени и въведени в експлоатация: апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика, 64-срезов многодетекторен компютърен томограф, стационарен дигитален графичен рентгенов апарат, система за архивиране и разпространение на образи (PACS), две дигитални ехографски системи, дигитална мамографска система,  ендоскопска система, окомплектована с конфокален лазарен гастроскоп и конфокален лазарен колоноскоп, дигитална ендоскопска видео-система за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб, система за централна стерилизация и ангиографски апарат.
Извършени са строително – монтажни и строително – ремонтни дейности за осигуряване на монтаж и  инсталация на  медицинско  оборудване, доставено по проекта, изпълнени са мерки за енергийна ефективност, осигурена е достъпна среда за хора с увреждания. 
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Общата стойност на проекта е 8 518 576, 67 лв.

Последно обновяване: Четвъртък, 10 Декември 2015 15:43