Печат

Зам.-министър Персенски: МБАЛ-Русе е оборудвана с апаратура за над 8,5 млн.лв. за ранна диагностика и ефективно лечение

Зам.-министър Персенски: МБАЛ-Русе е оборудвана с апаратура за над 8,5 млн.лв. за ранна диагностика и ефективно лечениеНа 09 декември 2015 г. в конферентната зала на МБАЛ Русе се проведе заключителната пресконференция по проект BG161РО001/1.1-08/2010/006 „Eвропейско качество на здравеопазване чрез реконструкция и енергийна ефективност в МБАЛ - Русе АД“.
Участие в пресконференцията взеха заместник-министърът на здравеопазването д-р Адам Персенски, заместник председателят на съвета на директорите на „МБАЛ Русе” АД д-р Йосиф Новаков, доц. Марияна Василева, ръководител СРИП на Министерство на здравеопазването, г-жа Надежда Шанова, старши експерт в областна администрация Русе, г-жа Радостина Пейкова, началник на отдел”Обществено здраве” в община Русе, началници и старши медицински сестри от болницата и участници в изпълнението на проекта.
Общата стойност на проекта в болницата е над 8,5 милиона лева и е инвестиция,която надхвърля два пъти бюджета на МЗ и която министерството не може да си позволи, заяви зам.министър Персенски.
Проекта е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването и е реализиран със средства от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.
Болницата е оборудвана с високотехнологична медицинска апаратура за ранна диагностика и ефективно лечение – апаратура за магнитно резонансна образна диагностика, 64 – срезов многодедекторен компютърен томограф, стационарен дигитален графичен рентгенов апарат, система за архивиране и разпространение на образи (PACS), дигитални ехографски системи (2), дигитална мамографска система, ендоскопска система (окомплектована с конфоканален лазерен гастроскоп и конфоканален лазерен колоноскоп), дигитална ендоскопска видео система за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб, система за централна стерилизация и ангиографски апарат.
Извършени са строително – монтажни и строително – ремонтни дейности за осигуряване на монтаж и инсталация на медицинско оборудване, доставено по проекта, изпълнени са мерки за енергийна ефективност, осигурена е достъпна среда за хора с увреждания. 
Д-р Нели Петрова, дм, бивш директор на болницата и настоящ началник на отделение „Функционална диагностика на нервната система” взе участие в пресконференцията като сподели трудностите при стартиране и изпълнението на проекта и изрази благодарност към всички участвали в изпълнението му.
 
Изпълнителен директор: д-р Иван Стоянов

Последно обновяване: Вторник, 23 Февруари 2016 10:02