Печат

В подкрепа на д-р Петър Москов

ОТВОРЕНО ПИСМО
на Борда на директорите на МБАЛ Русе
 
Ние, лекарите и медицинският персонал на МБАЛ-Русе, изразяваме подкрепата си към д-р Петър Москов и заставаме зад него в решението му да остане на поста си като министър на здравеопазването.
Вече 14 години състоянието на българското здравеопазване е сложно преплетено кълбо от проблеми. Настояваме д-р Петър Москов да продължи започнатото, тъй като здравната система се нуждае от стабилност, постояноство и политическа воля. Всяка следваща смяна на министър би могла да спре реформата, което ще рефлектира върху пациентите.
Ние знаем, че д-р Петър Москов е единственият министър на здравеопазването, който в последните години продължи започнатата реформа в сектора и имаше смелостта и силата да осъществи промените там.
Призванието на лекаря е да поставя на първо място здравето и живота на пациентите си. Това е отговорност и дълг, който всеки от нас е поел чрез личния си избор да работи в най- хуманната професия. Тази мисия стои над всички политически обвързаности и над личните интереси.
Ние знаем, че изборът, който направи д-р Петър Москов, е избор в името на хората!
 
15.12.2015
Русе

Последно обновяване: Вторник, 23 Февруари 2016 10:03