Печат

За втора поредна година в МБАЛ Русе работи Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве

За втора поредна година в «Многопрофилна болница за активно лечение – Русе» АД работи Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве. Услугата стартира във връзка с изпълнението на „Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве“, която е част от приетата Национална здравна стратегия (2014-2020 г.) на Министерски съвет на Република България.  
В консултативния кабинет на Центъра се осигурява комплексно обслужване на бременни жени и деца. Осъществяват се информационни, логистични и координационни дейности от лекари-специалисти, психолог и социален работник. Всичко това е насочено към децата с увреждания и с хронични заболявания, недоносените деца, родилките и бременните с патология на бременността в хода на тяхното болнично лечение и/или амбулаторно проследяване и лечение. На място в Здравно-консултативния център или в дома по искане на лекар се предоставят услуги за превенция на изоставянето на деца и специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти.
Към Здравно-консултативния център за майчино и детско здраве е открит кабинет за масов неонатален слухов скрининг. Той се намира в Неонатологичното отделение на болницата и разполага с апарат за отоакустични емисии. С провеждането на този вид процедура се дава възможност за ранна диагностика на увреждане на слуха, което е условие за навременно и успешно лечение. 
Неонаталният слухов скрининг има за цел да обхване всички новородени деца в страната. При установяване на отклонение или съмнение за намален слух детето се насочва за допълнителна диагностика в клиника/отделение Уши-Нос-Гърло за предприемане на необходимото лечение.   
По този начин за децата с увреден слух може да бъде постигнато нормално развитие, включително на речта и пълна социална адаптация и реализация.
Изследването е бързо, лесно, безболезнено, отнема само няколко минути, най-често докато детето спи, като малък гумен накрайник се поставя на ухото му и апаратът показва дали то има нормален слух. Не се налага даването на  анестезия или друга медикаментозна подготовка на новороденото. 
Процедурата се извършва от педиатри или неонатолози в присъствието на майката. Много от причините за намален слух са лечими, а голяма част от нелечимите се преодоляват чрез слухопротезиране. Ето защо ранното откриване на намален слух при деца е от изключителна важност.
Другият кабинет към центъра е за лабораторни изследвания и консултации в рамките на биохимичен скрининг за бременни за оценка на риска от раждане на дете с болест на Даун, спина бифида, аненцефалия и тежък дефект на коремната стена. Изследванията и консултациите, свързани с тях, се извършват безплатно за бременните, независимо от здравноосигурителния им статус. Лабораторните изследвания на бременни за оценка на риска от раждане на дете с най-чести хромозомни болести се извършват от 11-ата до 13-ата плюс 6 дни гестационна седмица на бременността и от 15-ата до 19-ата гестационна седмица на бременността. При връчване на резултата от изследването на бременната задължително се предоставя генетична консултация. При наличие на отклонения от нормата и увеличен риск от раждане на дете с хромозомна аномалия, бъдещата майка се насочва за допълнителни изследвания.
Услугите се предоставят на място в Здравно-консултативния център и/или в дома на пациента при предварително изготвен график. Те са напълно безплатни за всички потребители, независимо от техния здравноосигурителен статус.
Здравно-консултативният център за майчино и детско здраве работи всеки делничен ден от 07:30 до 16:00 ч. Той се намира в АГ комплекса на «МБАЛ-Русе» АД – ет. 1, ст. 13. Центърът си сътрудничи с Дирекция „Социално подпомагане“ и социалните услуги за деца. 
 
За повече информация и уговорка на час за домашно посещение:
г-жа Красимира Кулева – координатор на Здравно-консултативния център за майчино и детско здраве
мобилен: (087) 838 5093
 
д-р Йосиф Новаков

Последно обновяване: Четвъртък, 14 Януари 2016 15:20