Печат

Добре дошли

МБАЛ РУСЕ АД - Стандарти за качествоАко четете тези редове, то Вие вече сте на нашия сайт, за което искрено Ви благодарим. Вярваме, че нашия сайт и ние ще Ви бъдем полезни и ще можем да върнем усмивката на Вашето лице. Искрено ще се радваме да споделите с нас мнение за работата на нашата болница, а също и за сайта.
Последно обновяване: Събота, 24 Май 2014 08:34
Печат

Свободни работни места към 1 януари 2018

«УМБАЛ КАНЕВ» АД предлага свободни работни места към 01.01.2018г. за:
 
I. Лекари в отделения / звена:
1. Отделение „Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост“
2. Отделение  „Анестезиология и интензивно лечение”
3. Отделение „Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия”
4. Спешно отделение
5. ТЕЛК І-ви състав
6. Отделение „Функционална диагностика на нервната система”
7. Отделение"Обща и съдова неврология"
8. Отделение „Образна диагностика”
9. Отделение „Обща и клинична патология”
10. Отделение „Трансфузионна хематология“
11. Клинична лаборатория
12. Първо отделение по вътрешни болести, нефрология и ревматология
13. Трето отделение по вътрешни болести, гастроентерология и клинична хематология 
14. Отделение „Неонатология“
15. Отделение „Педиатрия“
16. Отделение „Неврохирургия“
17. Функционално-ендоскопско звено с конвенционален и доплер ехограф
18. Отделение по кардиология
19. Отделение „УНГ болести“
20. Отделение „Диализно лечение“
21. Отделение „Физикална и рехабилитационна медицина”
 
II. Специалисти по здравни грижи / медицински секретари / биохимик в отделения:
1. Медицински сестри:
1. Отделение по кардиология
2. Отделение „Обща и съдова неврология“
3. Второ отделение по вътрешни болести, ендокринология  и болести на обмяната 
4. Трето отделение по вътрешни болести, гастроентерология и клинична хематология
5. Oтделение "Неонатология"
6. Отделение „Неврохирургия“
7. Отделение "Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия"
8. Oтделение "Очни болести"
9. Отделение "Съдова хирургия"
10. Отделение „Физикална и рехабилитационна медицина”
11. Функционално-ендоскопско звено с конвенционален и доплер ехограф
12. Отделение "Анестезия и интензивно лечение"
13. Отделение „Педиатрия“
14. Централна операционна
15. Отделние „Диализно лечение“
16. Отделение „Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост“
17. Спешно отделение
 
2. Акушерки:
1. Отделение „Неонатология“
2. Централна операционна
3. Отделение "Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия"
 
3. Медицински лаборант:
1. Клинична лаборатория
 
4. Рентгенов лаборант:
1. Отделение "Oбразна диагностика"
 
 
За подробна информация и контакти:
Г-жа Красимира Друмева – ръководител Отдел Управление на човешките ресурси
тел.: (082) 887377, мобилен: (087) 8385069
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  
д-р Иван Стоянов, изпълнителен директор на «УМБАЛ-Канев» АД
Последно обновяване: Петък, 12 Януари 2018 10:42
Печат

Свободни места за специализация към 1 януари 2018

«УМБАЛ КАНЕВ» АД предлага свободни места за специализация към 01.01.2018г.:
 
1. Лекар, специализант по „Инфекциозни болести“ – 1 бройка
2. Лекар, специализант по „Кардиология“ – 1 бройки
3. Лекар, специализант по „Гастроентерология“ – 1 бройки
4. Лекар, специализант по „Клинична хематология“ – 2 бройка
5. Лекар, специализант по „Неонатология“ – 1 бройка
6. Лекар, специализант по „Образна диагностика“ - 1 бройка
7. Лекар, специализант по „Анестезиология и интензивно лечение“ - 2 бройки
8. Лекар, специализант по „Ортопедия и травматология“ - 1 бройка
9. Лекар, специализант по „Педиатрия“ - 1 бройка
 
За подробна информация и контакти:
Г-жа Красимира Друмева – ръководител Отдел Управление на човешките ресурси
тел.: (082) 887377, мобилен: (087) 8385069
e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  
д-р Иван Стоянов, изпълнителен директор на «МБАЛ-Канев»
Последно обновяване: Четвъртък, 06 Август 2015 15:30
Печат

Обява

ЛЕКАР, КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ
 
Основни здължения:
• Осигурява системно наблюдение, своевременно назначаване и провеждане на диагностичните изследвания, регистриране на състоянието на болните и промените, настъпили в него през целия им престой в отделението, качественото провеждане на лечебните, рехабилитационните дейности и процедури, които съответстват на добрата медицинска практика;
• Дава назначения на визитиращата, манипулационна и дежурна сестра за необходимите за конкретния пациент медикаменти, вливания, консумативи, предстоящи изследвания, диетично хранене и т.н.;
• Преглежда по спешност пациенти с влошено и непроменящо се състояние и ги консултира с началника на отделението;
• Обсъжда с началника на отделението динамиката на заболяването на болните и на резултатите от провеждания диагностичен, лечебен и рехабилитационен процес, определя работна диагноза, диагностично – лечебния план, прогнозата и проблемите от медицински и трудово – експертен характер.
Последно обновяване: Неделя, 26 Ноември 2017 22:07
Печат

Провеждане на търг за отдаване под наем на 5 броя имоти

На основание Правилника за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие, приет с ПМС № 112/23.05.2003 г. и Вътрешни правила за организиране и провеждане на търгове за отдаване под наем на имоти - собствени или предоставени за ползване и управление на "УМБАЛ - Русе" АД, утвърдени със заповед № 501/28.07.2017 г.,
е ОТКРИТА процедура с предмет: „Провеждане на търг за отдаване под наем на 5 броя имоти, собствени на „УМБАЛ – Русе“АД“.
Имотите се отдават под наем за срок от 3 (три) години, считано от датата на сключване на договора.
Обектите, отдавани под наем – самостоятелни и части от сгради или площи, собственост на „УМБАЛ-Русе”АД, са подробно описани в приложената документация и обява за откриване на търг.
Последно обновяване: Сряда, 02 Август 2017 11:26
Печат

Заповед 243 /30.03.2017 г.

Във връзка с настъпилите изменения в чл. 39 от Наредба № 28/2008г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти и на основание чл. 69, ал. 2 от ЗЛЗ
 
НАРЕЖДАМ
 
I. Всички лекарствени продукти и медицински изделия, предназначени за клинични изпитвания, провеждани на територията на лечебното заведение, да се получават, съхраняват и отпускат от болничната аптека, съгласно протокола на клиничното изпитване.
 
II. Да се създаде необходимата организация в „Болнична аптека", така че лекарствените продукти и медицинските изделия, предназначени за клинични изпитвания, провеждани в УМБАЛ-Русе АД да се съхраняват отделно от другите лекарствени продукти и медицински изделия, с обозначение за статута им.
 
Последно обновяване: Неделя, 09 Април 2017 17:01
Печат

Заповед 254 / 05.04.2017 г.

На основание чл. 69, ал. 2 от ЗЛЗ
 
НАРЕЖДАМ
 
Чрез Комисия по етика към УМБАЛ-Русе АД за провеждане на клинични проучвания да бъдат уведомени всички главни изследователи, които съответно да уведомяват спонсора на проучването, преди неговото започване за следните изисквания:
 
I. Заедно  с  представяне  на  Декларация  за  съгласие  на  болницата  за  провеждане  на проучването, спонсорът да представи следните документи:
1. Резюме на протокола на проучване, в размер на 1-2 страници, което да включва следната информация:
- време на провеждане и продължителност на проучването;
- предполагаем брой пациенти, които ще бъдат рандомизирани в болницата;
- ангажименти на болницата, включващи - стационарни или амбулаторни са пациентите; нуждаят ли се от медикаменти, консумативи и изследвания, извън рамките на клиничните пътеки, по които ще бъдат приемани; ще се използва ли болнична апаратура, каква и с какъв консуматив, извън рамките на пътеките; ще има ли допълнителни консултации.
- спонсорът  следва да представи  адреса на представителството  си в Р България  или в страните от Европейския съюз, както и всички необходими данни за фактура. За страните от Европейския съюз се представя задължително и VАТ №.
Последно обновяване: Неделя, 09 Април 2017 16:28
Печат

Конферентна зала - МБАЛ Русе АД

Конферентна зала - МБАЛ Русе АД
«МБАЛ Русе» АД разполага с многофункционална конферентна зала с капацитет до 80 места, за провеждане на семинари, обучения, конференции, презентации и други. Залата е оборудвана с озвучителна система, флипчарт, мултимедия, климатизация, интернет връзка.
Цена за ползване на конферентна зала:
• за 1 час – 50.00лева с ДДС
• за 1 ден – 120.00лева с ДДС
За контакт:
• телефон – 082/ 887 223 – административен секретар
Последно обновяване: Неделя, 27 Април 2014 15:39

Актуално

Акредитация

"МБАЛ-Русе"АД е акредитирана за цялостна медицинска дейност с отлична оценка за срок от 5 години  » Виж още

Политика по качеството

Политика по качеството и околната среда на МБАЛ Русе АД
Изтегли

Проверка на резултати от лабораторни изследвания

Проверка на резултати от лабораторни изследвания

Проверете резултатите тук

Сигнали за корупция

Подаване на сигнали за корупция и конфликт на интереси Натисни тук

Статистика

Брой посещения
1859599